Schönfelder Straße 211 , Sandesvers-.Insp. 3 17 ^ Ulbert Oberpostinsp. 3 *«>“•. 4 . ^rm,-R°n-»-n" 4 Aust. Kfm. 4 Rüsselsherm) rLrLi »d« r°ul . ninq Anna Wwe. E iS* Heinr. Echuhmacherer E ftdffflt» Zoh. Werkmstr. 1 :^umburg Wilh. Verf.-Jnfp.l ' „ 311 54 « . f nbrob Lina Priv.-Sktr. 2 : Hing Karl Kfm. 2 f» rfmftod I°hs. Wäschererbef. .-. :CU t,fd) Amanda Wwe. H E Etzold Just. Weber 8 1 -tngel Alb. Schriftsetzer H 2 autom.*33erf. Th. Veyhl to. GmbH. H x (3972) -Znckmann I., Ziegelstr. 16) -aobr Heinr. Schlossermstr. E , '»i'esler Friede. Maler 1 -tirarz Johanna Wwe. E rtqfnborbt Fritz Straßenbahn- Schaffner 2 11 'Umbach 5chwalm Karl Arbeiter E 5teqrr Elisab. Wwe. E £ 1 Heinr. Arbeiter 1 0 'Stadt Kassel «illing Otto Kraftfahrer E -nieroth Gg. Invalide 1 5*:r.ibt Emma Wwe. 2 'Umbach Emma Wwe. 2 Umbach Gg. Monteur E «:Ufopf Gg. Invalide - Ziegelstr. — ' 'Siebert Wilh. Landwirt E erntn Jos. Unterfeldwebel 1 'Sommer Else, Sommerw. %) Slell Willi Kfm. E Stfl Zlaver Milchhdlr. E ödjtöbet Marie Wwe. E ändert Gerda Zigarrengesch. E robein Aug. Packer 1 Karl Platzmeister 1 v::qtr Hch. Schuhmachennstr. 1 ächütze Herm. Bergmann 2 --dach Heinr. Lackierer 2 Sinter Anna Packerin 3 wisset K. Invalide S 1 '""ctg Heinr. Arbeiter H E ^chhuth Kasp. Maurer H 2 '.- 'Zaeger Drogerie E »ld« Lissi - ‘S'.bm Wilh. Invalide r»k Adolf Kfm. 1 ® Sau Auguste Wwe. E '-'■'tt E. Haarpfleger 1 «u L. Arbeiter 2 ' 'Umbach Konr., wohnt 27) Herm. Kfm. E : ±:n i F. Dekorat.-Maler 1 £ uI l ®0. Inval. 1 ’-^monn Marg. Wwe. 2 '^ Karl Strßbahnwgf. Konr. Sattlermstr. E ' - "kr Ioh. Maurer 2 ^ermann Ed. Schlosser 2 Kantstr. — 33 'Troll Theod. Wollwarenhdl. E Troll Luise Hebamme E Below Albert Schuhm.-Mstr. u. Zig.-Gesch. E u. 1 Gallert B. Haarpflegemstr. 1 X 302 71 Jordans Jos. Bers.-Anw. 1 Feix Th. Kfm. 2 Waßmuth Karl Berwlt.-Insp. 2 Hattemer Hans Stadtfktr. 3 Siemroth Konst. Post-Assist. 3 35 'Gieselmann L. Kohlenhdlr. E Gieselmann Karl Hausschlacht. 37 'Fennel Gg. Bäckermstr. E u. 1 X 326 87 Pfeffer Edm. Hegemstr. i. N. 1 Rothstein Wilh. Straßenbahn- Schaffner 1 Bolender Phil. Malermstr. 2 X 348 77 Linkenbach H. Feilenhauer 2 Menge! Konr. Schreiner 3 Schützcnberg Gust. Rbahnarb. Reuter Hans Kfm. H 1 39 'Konsum- u. Sparverein Filiale E Damm Jean Schreiner E Krug Aug. Holz- und Kohlen- hdlg. E Rudolph Heinr. o. B. E Eauck Kaspar Jnval. 1 Rudolph Willi Maler 1 Schmoll Hans Install.-Gefch. X 339 62 — Domänenweg. — 41 ('Spohr Karl, Wiesenstr. 7) Eubel Karl Zigarrengesch. E Löser Aug. Gastwirtschaft E 0-. 318 35 Hillebrecht Anni Schneiderin 1 Pfeifer M. Wwe. 1 Lamberty Franziska Wwe. 2 Schneider Fr. Stadt-Sktr. 2 Ziegler Heinr. Kraftw.-Führ. 2 Bachmann Ed. Kfm. 3 Haape Erich Ing. 3 Kehl Ant. Wwe. 3 Rabrotzki Hans Kfm. 8 1 Volkrodt Franz Spez.-Baugefch. 8 1 x> 329 82 Vonachen Ioh. Arbeiter 8 1 Arning Heinr. Schreiner 8 2 Roß Fritz Hausschlachter 8 2 i Schickert Fritz Polierer 8 2 ! 41j4 ('Spohr Karl, Wiesenstr. 7) Spohr Karl Bauschreinerei X- 308 67 — Wiesenstr. — 43 'Neumeyer W. Milch und Molkereiprodukte E Körtet Wilh. Kraftfahrer 1 Manns Martin Straßenbahn. 1 i Siegel Franz Brauer 2 Wieck Wilh. Strafanst.-Ober- Wachtmstr. 2 45 'Häusling Adam Fleischer- mstr. E u. 1 x 334 43 Hildebrandt E. Lok.-Führer 1 Häusling Adam jr. Fleischer 2 Zählte Friedr. Oberzollinsp. 2 Dachmann Gg. Krim.-Sktr. 3 Ruppcl Ludw. Eisb.-Ob.-Sktr. 3 47 'Martin Herm. Bäckermstr. E Dipp Phil. Optiker 1 Rolte Frida Fachlehrerin 1 Hartung Friedr. Buchdruckerei Papierhdlg. 2 Meiland Emma Rentnerin 2 Peter Maria Wwe. 2 Krüger Gg. Lok.-Führ.-Anw. 3 Möller Elis. Blumenbinderei 3 Waldeck Wilh. Postassist. 3 Bielefeld Hans Eisendreher 4 Kuhrasch Aug. Maurer 4 Schaub Ludw. Schmied 4 Langrock Paul Schuhmacher H 1 49 'Peter W. Schlosser 1 Peter Christine Wwe. E Peter Anna Fuhrunternehm. 1 X 34315 Heinzenröder Hans Dreher 2 Laudien Wilh. Arbeiter 2 Henning Rich. Arbeiter — Futtergasse. — 51 'Beamt.-Wohn.-Berein Branscheid Alfred Kaufm. E X 320 37 Klare Friedr. Stadtbaumstr. 1 Oberlist A. Derm.-Inspekt. 1 Oberlist Jos. Kfm. 1 Süßmuth Elisab. Wwe. 2 Wolf Karl.Heinz Kfm. 2 Hoffmann Anna Klavierlehr. 3 Kaiser Konr. Landes-Insp. 3 Schlutz Gertr. Telegr.-Assist. 3 53 'Beamten-Wohnungs-Verein Jäger Johs. Post-Assist. E Schmidtmann Jak. Obersteuer ­ sekretär E Luther Karl Lehrer 1 Motz Ferdin. Eisb.-Insp. i.R. 1 Engelbrecht M. Verm.-Insp. 2 Eyrich Karl Reg.-Insp. 2 Ballerstaedt Helene Wwe. 3 Dombrowski Hans Iust.-Insp. 3 Schmidt Rud. Rentner 3 55 'Beamten-Wohnungs-Verein Keller Fritz staatl. Kammer- mufiker E Weymann H. Pol.-Hauptwacht- mstr. E Hilmes Hugo Steucrinsp. 1 Wegener Frida Wwe. 1 Richter K. Stadtbürooberinfp.2 Schweimler E. vr. Zahnarzt 2 X 4599 Schweimler Henriette Wwe. 2 Philipp Ernst Ob.-Post.-Sktr. 3 Schlicht Soph. Wwe. 3 57 'Beamten-Wohnungs-Verein Otter Jak. Vermess.-Sktr. i.R.E Schaub Aug. Maurerpolier E X 347 49 Sasse Friedr. Vollstreck.-Ass. 1 Brauns Gg. Land.-Jnsp. 2 Steinhoff Ludw. techn. Lisenb.» Inspektor 2 Jacob Heinr. Telegr.-Sktr. 3 Mergard Ioh. Vermess.-Insp. 3 Werner Math.Kanzl.-Insp. i.R. 59 'Beamten-Wohnungs-Verein Bertram H. Eisenb.-Zugführ. E Mohr Hugo Vers.-Beamter E Joeckel Harry Bankbeamt. 1 Schmotter K. Obersteuersktr. 1 Gebhardt F. Verm.-Insp. 2 Glawe Gg. Berm.-Ob.-Sktr. 2 Böhne Ant. Vers.-Beamter 3 Lefaß Marg. 3 61 'Beamten-Wohnungs-Verein Guth K. Schlosser E Siebold F. Eisb.-Sktr. a. D. E Heyna Willy Iustizobersktr. 1 Köhn Friedr. Landes-Insp. 1 Knatz Gg. Pol.-Oberinsp. 2 Metz Chr. Oberpostsktr. i. R. 2 Grimm Emil Eisenb.-Obersktr.3 Häring Elisab. Wwe. 3 Schröder Karl Reg.-Beamter 3 63 'Beamten-Wohnungs-Verein Rickol Hans Landesassist. E Schmücking Friedr. Oberpost- schaffn. E de la Croix Jak. Lehrer i. R. 1 Streiber Max Lehrer 1 Röllke Edw. Postschaffn. 2 Rühl Heinr. Ob.-Post-Sktr. 2 Heinz Rob. Werkmstr. 3 Kley Willy Kfm. 3 Schneider Fr. Kanzl.-Inspektor i. R. 3 65 'Beamten-Wohnungs-Verein Bayer Anna Wwe. E Döbel Berta Wwe. 1 Huppmann Karl Eisenb.-Ober- Ektr. a. D. 1 Oberhausen Jos. Bermessungs- Oberfktr. 2 Pietz Bruno Reg.-Kasfengeh. 3 Niemann Adam Res.-Lokführ. 3 Seidel Karl LandesInsp. 3 Bräutigam Beruh. Postschaffn. 67 'Beamten-Wohnungs-Verein Debelius Konr. Lok.-Fiihr. E Riedesel Aug. Kulturbaumstr.E Klein Karl Ob.-Reg.» u. Ge- werbe-Rat 1 Spangenberg Wilh. Postinsp. 1 Angersbach G. Lehrer 2 Dohme Fr. Reichsbahnamtm. 3 Henrici Heinr. Ob.-Tel.-Sktr. 3 Diercking A. Lisb.-Ob.-Insp. 3 Schade Luise Wwe. 3 69 'Beamten-Wohnungs-Verein Peter Just. Lifb.-Lademstr. E Zender Iof. Kanzl.-Borsteher E Bockel Hans Obertelegrfktr. 1 Bönig Herm. Reg.-Obersktr. 1 Meinung E. Vermess.-Insp. 1 Ellermann E. Landes-Insp. 2 Gabloffsky Rich. Revisor der Reichsvers.-Anst. 2 x 318 66 Frölich H. Lok.-Führ. a. D. 3 71 'Beamten-Wohnungs-Verein Steinbach Ida Wwe. E Sürig Anna Wwe. E Weitzel H. Krim.-Afsist. a. D. E Rininsland G. Eisb.-Ob.-Insp.l Schultheiß H. Reg.-Insp. 1 Schultheiß Hans Kfm. 1 Schwanz Karl Zimmergefch. 1 X 333 25 Pfeiffer Gg. Stadtober-Sktr. 2 Schäffer Hugo Etadt-Ob.-Sktr.2 Zimmermann Gertr. Wwe. 2 Berthe! Jul. Berm.-Ob.-Sktr. 3 Manns Friedr. Eifb.-Ob.-Sktr.3 Weimann Friedr. Oberpostsktr. i. R. 3 — Zwehrener Weg. — Rechts. 2 ('Sinning, Dörnhagen) Schrobt Berta Milchhdlg. E Hauser Friedr. Schlosser 1 Heiter Gg. Bauarbeiter 1 Liideke W. Schneidermstr. 2 Umbach Lina Wwe. 2 Allmeroth Heinr. Kraftfahr. Hl Gießler Elisab. Wwe. H 1 4 ('Stöber Christ., wohnt 3) Pfeffer Emil Stukkateur E Schiffmann Christ. Haus ­ schlachter E Hose Just. Gärtner 1 Jungk Geschw. Schneiderinnen! Stöber Chr. Kfm. 1 Rühlicke Rich. Arbeiter 2 14*