4 Altmiiller-Str. — Amalien-Str. — Angersbach-Str. — Ankergasse. — Anna-Str. Teil V Altmiiller-Straße. Nach dem hessischen Dichter Karl Altmüller (1833—1880). Stadtplan B 6. (Vom Grünen Weg bis Scheffel ­ straße.) 3. Polizei-Revier. [Unbebaut.] Amalien-Straße. Nach einer Privatperson. Stadtplan C 5. (Von der Wilhelmshöher Allee bis Terrasse.) 1. Polizei-Revier. Links. 1 *Sellnick, Elektrot. Großhdlg. (H 3 1036 u. 1136 Duphorn, Reisender E. Zerwas, Bürobote 2 3 u. 3V* *Zimmer, Prof., Berlin- Zehlendorf. Katharinenhaus 3468 Danker, Vorsteherin 3468 Straube, Gewerbelehrerin Warnecke, techn. Lehrerin 5 ^Fingerling, Wwe. 1 3999 Hartmann, Wwe. 1 Behrens, Kunststickerin 2 Neugeborn, Handelslehrerin 2 7 *Rosenblath, Kronpr.-Str. 4 Hofmeier, t. Reg.-Ob.-Sktr. E. Kurlbaum, Geh. Reg.-Rat 1 Wellenbeck, Frl. 2 Feyerabend, Dr. phil., Studien ­ rat 3 Schübler, Wwe. 3 Schulte, Wwe. 4 9 *Grosch, Wwe. 2 Wiegand, Wwe. E. Zoberbier, Wwe. E. Gellhorn, Reg.-Baumstr. 1 Schmelz, Wwe. 2 Müller, H., Schriftleiter 3 Müller, K., Reg.-Oberinsp. 3 Schäfer, Elektromont. 3 11 *Bömke, Reg.-Rat O-^ 3 5022 Bömke, Wwe. Kutter, Reg.-Rat Rechts. 2 *Suren, Kfm. 1 <>-$> (1587) Appell, Wwe. 2 4 *Raabe, Wwe. E. Pfeiffer, Ob.-Zoll-Insp. 1 Koch, Privat-Krankenschw. 2 Weigmann, Wwe. 2 Poppe, Hilfsschaffn. 3 6 *Martin, A., Wwe. 1 Blumenauer, Prokurist E. Blumenauer, Stadtvermess.- Direktor a. D. E. Martin, E., Zeichenlehrerin 1 Kusian, Ob.-Zahlmstr. 2 Martin, Ch., Rentnerin 2 Martin, J., Beamtin 2 8 *Schröder, Direktor E.(fe^>2158 | v. u. z. Gilsa, Frl. E. Wolff v. Gudenberg, Wwe. E. Schmidt, Th., Pfarrer 1 10 *Schmid, Wwe. E. Römer, Schuhmacher 2 Müller, Reg.-Rat 12 *Riebeling, prakt. Zahnarzt E. Bach, Studienrat 1 14 *v. Löbbecke. Fischer, Eisenb.-Anw. 16 *Krauss, Rentnerin 1 (£$>2930 Krauss, Privatmann 1 Becker, Lok.-Führer Best, Schlosser S. 1 Angersbach-Straße. (Stadtteil Rothenditmold.) Nach ihrer Lage an dem Angersbach. Stadtplan B 4. (Von der Wolfhager Straße bis zur Philippistraße.) 3. Polizei-Revier. 53 *Eisenbahnfiskus Krüger, Weichensteller E. Pförtner, Bahnwärter E. 55 *Eisenbahnfiskus. Stirn, Bahnwärter E. Koke, Bahnwärter E. 57 *Eisenbahnfiskus. Collmann, Lokomotivführer E. Klipp, Lokomotivführer E. Doenicke, Ob.-Bahnassist. 1 Förster, Ob.-Bahnassistent 1 Fritze, Schlosser 1 Ankergasse. Nach dem Wirtshause „zum Anker“. J Stadtplan C 4. (Von Schönfelder Straße bis Kirchweg.) 6. Polizei-Revier. Rechts. 2 *Holzapfel, Schönf. Str. 26 Gaussmann, H., Zimmerm. E. Gaussmann, II., Zimmerm. 1 4 *Peter, Domänenweg 8. Schiffmann, Invalide E. Butt, Wwe. 1 Jochheim, Aufwärterin 1 Anna-Straße. Nach einer Privatperson. Stadtplan B 5. (Von Hobenzollernstraße bis Kölnische Str.) 2. Polizei-Revier. Links. 1 *Cass. Grundcreditbank A.-G.i Zimmermann, Strafanst.-Dir. a. D. E. Heymann, Kfm. 1 4125 Gross, Staatsanw.-Ob.-SkTr ■> Henn, tech. Eisenb-Insp. 2" Battenfeld, Techniker 3 Roos, Ingen. 3 <>■$> 2051 Baxmann. Weichenst. 4 Richau, Töpfermstr. 4 Rudelt, Wwe. 4 3 *lmmeckenberg, Wwe. 1 Matthieu, Wwe. E. Ludewig, Schneider 2 5 *Müller, Kfm. E. Rothschild, Kfm. 1 535 Feldmann, Archit. 2 7028 Nordmann, Rg.-Baumstr. 3 Hoebel, Wwe. 4 Parkstr. 7 *Schaefer, Parkstr. 18. Heilemann. Pensionär E. Heilemann, Redakt.-Sktr. E. Scheid, Direktor 1 3758 Oxford, Wwe. 2 9 *Heppe, Dr. med., San.-Rat prakt. Arzt. 11 *Paillon, Wwe. Lübeck, Ob.-Wachtmslr. E. Bennewitz, Gend.-Wachtmstr. Bennewitz, Ingenieur. 13 *Leithäuser, H., Kronprinzen- str. 10. Grünberg, Dr. jur., Ob.-Reg.- Rat E. Leitlräuser, F., Ingen.1 (f*^>73iä Rinteln,Dr. jur.,Geh.Justizrat 1 Rinteln, A., Dr. jur., Gericlüs- assessor 1 Rinteln,R.,Dr.jur.,Dr.rer. pol. 1 Rothfuchs, Ob.-Bahnassist. 1 Franke, Großkfm. 2 (2866) Gaiser, Kfm. 2 2866 Anders, Rentnerin 2 Weinberg, Kfm. Rechts. 2 *Möller, Köln. Str. 40. Hackfeld, Instit. f. Schönheits ­ pflege E. Hackfeld, Betriebsleiter K. Kirbach, Haarpfl. - Gesch. E. (794) Weygandt, Wwe. E. Hankel, Kolonialw.- u. Delika- tessengesch. E. u. 1 791 Bogs, Gen.-Agent 1 7148 Pilger, Eisenb.-Schaffn.-Anw.l Giesler, Konsistor.-Ob.-Sktr. 2 Liebich, Rechn.-Rat 2 Deymann, Zollinsp. 3 Möbus, Privatm. 3 Ross, Marie 3 4 *Möller, Köln. Str. 40. Kurbad „Sanitas“ E. 396 Breton, Bademstr. 1 Meibert, Privatm. 2 Bergener, Kfm. 3 0^ 3243 Friedrich, Wachtmstr. 3 Matthies, Kfm. 3 Thiele, Bürodiener S. 1 Bankhaus s. J. wermauer jr. nacnioioer, j s,