1 O: O 3: »! 3: 3: 3: 3 O: 3= p TO -^i r-, i-{ <-t ro 3 3 © 2 CS JT C 3 5 ' S 1 „ZL- zs & s-a s- g ö EEÄ i i i? j i i i o o e S to s ~J ! g5'° 3 £* a -3 : er 2 ! l* = O *—; 3. ca R 3 3!^ § C£ TO 3 a a" S ~ 2. «sy«' «&' *5- 3 s» «-:' 2,i} 0 3 ' & = ^ ST a JT qx) JT. j§. teS' TO ^'Sf rZ '' —. TO 2S i'8- Cf R. O TA eT a (-{ j^-er —»- ?—-! Ij ' Q CT Z* . H o to g o *—£? *-! 3* — 3 >3s s ' £ ' 2. g* £ „ - TO LS 7— - 3^ fc* (S 3 ^ ÖB~ ca 2 TO ~ ar er 3 (A, er 3 3 — CS) S 3 S f (5)f _ H 3 3 öo (?) p 3 B, 3X ' —• TO »A TO C3 —! £J? « ZA' <**> 3 a © © 2©' ca ,^Z ^ 3 .OÄ 3 E o '§' rs^s irrj »—^ 3 m OS 3 sS^ (-5 Pi o» TO * J3r, 2- 2 e> To <—, ^ - 3 1 3 ,_. 3 3 3' er — w» = © TO 3 TO 3 3 „TO*' © 5 To- s • r- <a 3 W a 3 to CT e> 3. ' o 3 CS G) CW Ja fk © - rt 03 ? er oo a " O 2 , (?) ^ G ^ TOTO «" to • o a “o -er 3 ' 3 S' ( 2 ' ' 'g' «© _a, S S« "ro’ -G TO = 3 3 “S. 3 3* Sr o G) © TO Z- 3 ? 2 CT 3 3 g Cr? 10 O «lt s =5 r- 3 ° p; oc O 3 00 ar , . e <Lca' 3 w. rt 6; TO a: scr r-* o ' v5-“S cS’ $$ (?} ^ ? 2 oFf Swtffe-g 3" S f f To S. »1 S | ^ “ “ 3.-5? 2 . ° CW a^' <St er J5 er i s- er fit TO 3 3 G» ^ 3 2 . (?) SS & 3 OC S'g- 2ag3g TO- 2. S (SE 5' a ® 3 Zr ^ -TOE^f 2 .' g =T. ^ ^ 2 » 2*' <^j, S' 3 (?) O 3 a^ 3 Mjr.2 2 «: (2 2-, - To. To, — iSl CW (L (L j | & P* AA *A 'g' fe 3 «Ö« Ä 27 <5o 2 N ^'^‘ (2 2. 2 5 ■S'a*' ' tjUiZ'tß I M « §§sf a a a a tr OS TO-OS a er a To. ■-3*7 3° a Z2 3 g. er (La (?) -< 3 2 Z. O a* iS D. & & n ©7 1—1 TO 3 S'S'' . 3 00 TO oo 3-- to PS' to a ©g ^ “ <3' 2- To V - 3 cy~ <s« a; to o ^ ^ K TO <3 3 5, to' •r 2 es? SS t^o » 2 « §2 ' TO , 2 s. §) V « c* » JT 2 ca p (?) p d A TO - r C S 2 OS 3 _ 3 3 § g | C ^ TO. ,S TO TO T 5 3 to a p ea ss£'- s ■ö 2 , -g. 3 «e» TO TO- 0 . to «^<ö» s» (?)'• 3'LS WTO TO^ ?S f a er © os c? or Crt to to ■ 'L* lJ r «x» - (?)' R TO ,3 © (?) KG)'^ c 2 ^ oc 0 oz g os 2 oc 2 t ' (?) CT. CO a' 5 » ®#I ' a 2 (?) «="' 2* 2 3 l(5» TO 2 S a & Pas« Z. TO er to to o cg S, TO JA p 3 ^ 3 " f S~ (y j e/ © S© - ? 2 (w 3 » p p p. 3 es (?>'" Z 2- -S* D^: & 2' •"“ 2 rs tit O ^ 2 2-TO ri , ÄZ ^ e^ a er to ' IS 2^ jj-CW a^ =,ö 3 3 , —. a ca 3 (?) os 00 )S 3 p* L L (? ) 3 5 ©.a' § ^ 'ar TO ' os p to os o »St (?) to CO K 2 E G)' S, V t-S f? (?) OS 2. co