w 8 Barthel, Dorothea, Wwe. d. Hauptmanns, ob. Carlsstr. 89. — Wilhelmine, Wwe. d. Majors, Friedrichsstr. 92z. A. "Battenhausen, Conrad, Fr., Musiklehrer, Wilhelmshöherstr. 152. *— Carl, Kaufmann u. Liqueur-Fabrikant, sowie Wein- u. Spiri- tuosen-Handlung en gros et en détail ob. Schloßstr. 308. — Caroline, Wwe. d. Postconducteurs, Elisabethstr. 190. Bätz, Wilh., Kriegs-Miuisterial-Caleulator, altst. Marktpl. 370. — Will)., Schuhmachermstr., mittl. Carlsstr. 79. Hinterh. UI. — Martha, Wwe. d. Schuhmachermstrs., h. d. Judenbrunnen 608. — Justus, Schuhmachermstr. das. "Bätzing, Marie, Wwe. des Lohukutschers, Hedwigsstr. 995 . Bäumler, Ernst, Sec.-Lieut. i. Schützenbataill., u. Carlsstr. 219. I. *— Friederike. Fräulein, Wilhelmsstr. 185. — Georg, Stabs- u. Bataillonsarzt i. Leibgarde-Rgt., das. Vagus, Conrad, Hautboist a. D., Kasernenstr. 918. — Valentin, Repositargehülse, unt. Carlsstr. 220 . UI. Bahrdt, Carl, Sänger b. Kurs. Hoftheater, Elisabetherstr. 189. Baier, Albert, Buchdruckerei-Besitzer, Firma: Baier u. Lewalter, ob. Carlsstr. 90. Bald, Wilhelm, Fabrikarbeiter, Carlshaferstr. 692. Baldewein, Marg., Wwe. d. Musik-Direkt., Dionisienstr. 234. Ballmeier, Joseph, Fabrikschlosser, unt. Schloßstr. 770. Baltzer, Johannes, Fabrikarbeiter, Andreasstr. 481. — Eduard, desgl., das. *— Philipp, Schuhmachermstr., Leopoldsstr. 423. — Wilhelm, Schuhmacher, Antonistr. 428. Banse, Heinrich, Schneidermstr., iLeopoldsstr. 424. — Cath., Wwe. des Pedellen, das. Banscr, Mathilde, Näherin, Hohenthorstr. 762. Bape, Johannes, Aufseher bei der Möncheberger Gewerkschaft, Hohenthorstr. 896. v.Barchfeld (Hessen-Philippsthal-Barchfeld), Prinz Wilhelm, Durch ­ laucht, Bellevuestr. 12 . Barchfeld, Heinrich, Bahnhofsschlosser, Martinistr. 33. Hinterh. — Wilh. Ludwig, Fruchtmäkler, Hospitalit, Leipzigerthor 9. — Joh. August, Friseur, Hospitalit, das. — Georg, Schlosser auf dem Bahnhof, ' Marställerpl. 333. — Christian, Lackirer, Paulistr. 924. — Marie. Näherin, Judenbrunnen 605. — Magdalene, Näherin, unt. Johannisstr. 363. v. Bardeleben, Albrecht, General-Major und Brigade-Comman ­ deur der Cavallerie, ob. Königsstr. 164. I. — Albrecht, 1., Hauptmann i. Leibgarde-Regt., Frankfurterthor 1 . — Friedrich Wilhelm, Sec.-Lieut. i.Leibg.-Regt., Bellevuestr. 15. — C., Sec.-Lieut. i. Leibg.-Regt., Museumsstr. 313 n. a. Bahnh.