I? IZ21 mstr. NeuSer, k. v. Melfungen, l. b. Reg. Proc. Nerrben Königl. Preuß. Oberbaurath Kreller und Baurath Koprin, k. v. Berlin, l. i.Kön. v. Preuß. Aüm Frankfurter Thor: Am 10. Aug. Lieut. Wilkens, v. Gren. Bat. v. Losberz, k. v. Aiegen- hain, l. b. Kr« Comm. Wilkens. Domherr v. Le- vetzow, k. v. Ems, l. i. Kön. v. Preuß. Am is. Kön. Großbr. Oberst!. Middleton u. Capt. Cuck, k. v. Frankfurt, l. i. Kön. v. Preuß. Kön. Hann. Lieut. Hasset,- k. v. Frankfurt, g. d. Pnn; Butera von Sicilien, k. daher, l. j. Kön, v. Preuß. Grä ­ fin v« Sanguvisko, k. v. Spaa, l. i. Gasthof zum Kurfürst. Jum HolländifchenThorr Am 10. August. Kön. Preuß. Lieut. v. Steinmetz, k. v. Münster, l. t. Berl. Hof. Am 11. Dr. Cäsar, v. Bremen , l. b. Geh. Cab. Rath Rommel. Am 12. Part. v. Rochow, k. v. Pyrmont, l. i. Kön. v. Preuß. Graf von ' Mölke, deögl. K. Hann. Capt. v. Döring, desgs. Kön. Preuß. Reg. Präs. v. Erdmannödorf, k. -v. Eleve, l. das. Nlttmstr. Heusinger v. Waldegge, v. Huf. Regt., k. v. Nenndorf.