Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

Reges,Principes,er Mdgi&rdtui, unluerfos, er fvigutos Amitterer te 
nixerogatos uolumus,ne nobis uUm culpam eorum malorwm, er mcont* 
modorum (qu* imminere uidentur er Deus pro fud benignitdte clemen* 
ter duertere uelit) adfcribdnt,Sed potiusluditio Camerx Imperialis, fu» 
temeritate & mquitaterempublicamperturbanti. Adhxc ne patiantur 
fe dduerfus nos concitdri,dut dd uUdm focietdtem exequendt imuAtfftmot 
irritos,er nihiliproccffus,fcnteiuias ac poenam pertrahi,Neue etiam per 
fefe, uel per dlios quocunc£ modo, occafione, dut prxtextu id fieri pofiit, 
contra nos,cuiqudm adflipulcntur>conjilio,ope,aut duxilio adfint,Sed to 
tdm hdne caufam fupremi ludicis,hoc efl Dei, er diurni eius uerbi,cenfu= 
rx acfententix,in imiucrfdli,ltberd, ChnSliana,acnonpdrlidlifynedo, 
dd qudm nos jemper prouoeduimus,libere er ChriHianx prcmulgndx, 
public x pacis er tranquillitatis grdtid, relinquant .Aceo nugis intentt 
fint, ne ui er armis contrd nos agatur,Sed pdx er concordid conferuetur 
■ cui nos,fi uUo modo cdfrui, ut unice optdmus er precamur, concedetur, 
nullis xquis conditionibus defuturos nos pollicentur, Nam fi quis, cuiufa 
cuncp Stdtus, dignitdtis,dut conditionis fuerit,exeeutiomm illam 'miuflif, 
fimm,qu»licunq- prxtextu id fidt fufccperit, dtcp itd pacem publicam tur 
bduerthpro eaconiundione que inter nos efl,non poterimusuniucrfi uel 
finguii, eum e ofq; quibus uis infertur, deferere. Sed potius ad confcrudn« 
dam pdeem, <t C efdred Maicftatc nobis conccffam er ratificatam, de Rf« 
gf<e quoq; MdieAltis inhibitionem,er cdffdtionem proceffuum ludicidlis 
tttft retinenda,cogemur,et noflrt nojlrorum legitima tuitione dc defenfioc 
nefufcipere,et hanc imujliff(ma,ttm CdmerelmperidUs,ttmaliorum Iu 
dit iorum exeeutionem,rationibus acuijsd iurc diuino,ac legibus natur e 
eonceffis,Deo iuuanteauertere er impedire,er eo confilia nofbra dirige 
re,ut nos noftrty 'm cdufa religionis Chriflianx coniunfti er foederati, ut 
f itatis Euanglicx dodrinam, atq- itd ueram CHRISTI religionem, ex» 
plofd tam Idola ria retinere, er contrd tdlium procefuum muriam, per 
Dei gratiam, tuti effe queamus. Ac fi cui hanc ob cdufdm qutdquam dut ui 
tripidtur,autper detentionem fui corporis uel bonorum 'mcomodetur,ut 
irf damnm ab ijs qui tum ttel muriam inferunt, refar datur. qux qui? 
. demofnni»
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.