Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

idolatrid, er difcordiareligtottisin ditionibusnc&risprchibtdfttur,non 
immerito partes nostras interponimus,Quemadmodum etiam illi tpfi,qui 
dodrimm papi dicam ampleduntur, diuerfas fuerim 'm religion e opint 
enes, er cultus non ferunt. Accidit iam, ut unus aut plures idorrn per* 
tinacium er Modorum Monachorum ac Hypocritarum,qui odio fynec 
rioris dodrin£ Euangelici a nobis aufugerunt, fpan concipiant ad fum 
priftinam faginam, er idolatriam redeundi, ac propterea litem monent, 
adferentes fuum uia inflitutm pium, er facris literis confentaneum ef 
fejamfumit fibi cognitionem C merx Imperialis iudtcium, cui nos nullo 
ntodo flare poffumus, Nam de caprxcipue quxjhone agitur,an iUudip* 
fum monadicum uit* genus, dodrina ac prcfiffio,uer<c pietati conformis 
fit,quod idi adfirmant,noftri uero facrarm literartm tedimonijs er au 
doritatefreti,pernegant. 
Quia autemreditus fiue bona, uerx er Chridian* religionis ac cuU 
tus dium gratia, colldta fum,ut dici folet, beneficium datum ed propter 
efficium,ncq• nobis tftormn qui dtuino uerbo repugnat, miniderum utto 
modo ufui ejfe poteft,imo potius a mintflenoiur e arcentur, non poffumus 
eos iUefa confciemid m priflimmflatum redituere, Nifi prius in genera 
li, libera erChnftiana Synodo doceatur id genus dodrinx quam nos pro 
fitemur ab Euangelica ueritate difiemire, quod quidem nunquam futuru 
certo f cimus. Quare fequitur iUis tales reditus ac bona no deberi, mbilcfc 
dlienit ab <cquitote hac quo% in parte 'a nobis tent alii aut adii efie, Et ne■ 
cefieeft, ut articulus iUeprxiudicialis, religionis uidelicet, m libero, e? 
Chrifliano Concilio,definiatur prmqufiaiudaratione,de bonis Ecclcfia 
fticis aliqd certi flatui pofiit. Neqj in hoc cafu ualet argumentuillud qd’op 
ponitur, riepe agt de reditutioe bonoru,cti iUis ratioe officijfiue nunifterij 
tantii ut amea didit e ea debeatur,Ndq ad offictu fiue minijlcmno modo 
no funt idonei, fed etidhoflilitcr aduerfantur mtuflerio, er ucros cultus 
Dei impediut, meritofrudibe, f 'eureditib? q,ppter offitiu datur er ccfrr 
ttntur,priuaturac caret,ldeoq } talisrejlitutio hic loeu habere non potefo 
Ac procer hac omnia , fignificauimus Helto , nes fupradim 
His duobus Ekdortbus»qui Hormberg* nebifeumde pace egerunt) 
, Da
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.