Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

QUfCmimokm etiam illud ipfum exquibufdam decretis imperialibus no 
obfcure doceri poteft. 
- Pr£iera 'mfuprddiftis duobus Ekttoribus , Moguntino er Palatino 
N ombergat, er praterea ipp Coefareoe er Reg<e M aiiUati , fiepius per 
Hieras er coram pgnificauimus,quod nos ncgocu. illa, propter qua ,'t fa* 
crtficulis er hypocritis in uiiiciumfamera imperialis pertnfti fumus» 
uere fen tiamus efic caufas religionis,cum ex religione oriuntur, neq• pof,• 
pnt ulli legitima autiujlaratione, difeutu rufi )prms controuerpa religa* 
onis, ut quce&io prteiudieialis, per generale, liberum er Chrijlianum 
Concilium definiatur. Et ut h<ec rettius ac clarius intclligatur fubijciemus 
quadam exempla.Vocantur quidam noflronm comunftorwm in ius, hac 
decaufaquod impiam,acDei uerbo aducrfaittem Mifiam Pontificiam, ac 
C ceremonias 'mfuis territorii; abrogari curauerint. I bi noilri profui de* 
finjione opponunt,quod talis Mifia pugnet cum uera religione,fitf plensl 
impietatis er Idolatria, ul ex ftcris literis clare oftendi poteh, Edcfede 
caufa fc iufte hanc aboleuiffe adferunt,Hic arrogat Jibi ludtciim Camerot 
Imperialis cognitionem,Oblidunt nojlri contra ijlorimufurpatam iurif 
diftionem,bancefiecaufamreligtonis,ac comprebenfam in pace Noriit* 
bergee promfta er conjhtuta, cuius cognitio u/q- ad generale liberum 
ite Chriftianim Concilium, fufoenfa pt.Hac difeeptatto partium an iftet 
fitcaufarcligionisnec ne, nonpoicfl 'm Canter<c Imperialis iudicio(etiam 
p idui oequius er minus partialiter fc gereret )dip:uti,nip prius artic ulus 
prteiudieialis,uidelicet an Mi ffa Paptftka pt impia nec ne, definiatur. 
Ndinabfq; eo,non potest patui an Hcgpcium illudabrogaiionis MifpePt 
pijlic£ iid religionem pertineat uel non pertineat. 
Item aliud, p Monaflcriu aliqd’ intra nopra uel noflrorii coiunflorX 
ditionem,aut territoriu fmpt,'m quo perfoiite quadam cius ordinis jiuejf 
fifionis erudit* uerbo Dei,id uite genus utputa plenum fcandaUs,cr pit 
gnans cu fynceraEuangelij dottrina, relinquant autfalteinterfefc alijs 
ceremonifs,facris literis confentaneis utantur,ccter<e uero perfoiue eiuji 
de Monafterij nolint ueritati cedere,fed mfuis priftinis erroribus, idola* 
tria ac impietate pertinaciter perdurare, Etinterimtnrcditibus ac bonis 
JAonafterijprofualibiiiiiefiuicr abuti. Hic nos» er noftri utfcandaluto
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.