Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

ftintm di ueftrdm C<efareant MaieAatm, #/rMmk§ laudibus dignife 
fimum Imperatorem, attinet, mbil dubitauimus,quin Mdietyas ueflra 
eam ipfdm pacificationem, m quam clementer confenjit, ae de qua confer 
ftanda, tum literis tum per Oratoresfiepius nobis fyem fecit, er promijit 
minime dolatura e fiet, tamen uejiram Ccefaream Maicjlaiem, pro noflrd 
erga eandem obf vnantia, atq-• obedientia celare non pojfumus, per ahqdt 
iam tempus, relatum nobis efie, uejiram Ccefaream Maicjlatem quadam 
inclementer aduerfusnos, fuos fubditos, moliri, Adbcecquod a uejlnc 
C<efare<e Maiejlatis Camer<e, er Rotuilenfiiudicio, contrapmedikam 
pacificationem,quibufdan noflrcrum,abrogatis, fufycnfis, er nihiliip* 
forum proceffibus ,fummgrauaminahattenus illatafunt,Qu<equidem 
res, nobis non exiguam foUicitudinis c? fufjncionis cdufam praebuerunt, 
Veru prtcdiftje M defiatis ucjlrct liter ce, er promifia nobis omnem folici 
tudinem adimunt.Non erum ambigimus,quin C* far ea Maieslas ucAra» 
tum quantum ad conf zrnandam pacem publicam attinet, tum alioqui etu 
am,fe pro co ac promijit, er Maieftatem uejiram, ut principem publica 
tranquillitatis amntifiimum decet > fe clementer erga nos geret. Neq^fc 
pcrnoAros aduerfarios a nobis ahenanpatietur, Quemadmodum hoc 
4e ueftra Cee far ea MaieAate nobis perfuademus> crpoftDcunt, fum* 
mnt ffem er fiduciam publice pacis> in ueftramMaicftatem ponimus. Ac 
fi qui diuerfim de Maiejlate ueftra ad nos retulerint,ijs iuxta hanc Maiex 
fiatis ueftr* poflulaiionem ac promifium,fidem no adhibebimus, Ec Deo 
iuuante > itanos geremus erga Ccefaream MaieAatem ueAram, ut eant* 
hil aliud quam debitam obferuantia er obedientiam, in nobis perff edura 
fityutcp intelligat, nos publica pacis er trdquillitatis,tu amntiffimos ejfe» 
tu nihil minus q ulla reipublic* perturbatione aut beUiu cupere aut uelle* 
Porro autem licet er multorum relationibus, er item ex quibufdam 
chartis excuftf typis in Germania* accipimus, quod flagitante MaieAate 
uejlta, Paulus Pontifex tertius,Concilium generale Mantuam indixerit, 
noscfcex ijs 'mteUigere non pofiumus, qua ratione pro dirimendis fummis 
in religione Chrijliana controuerfijs, id Concilium uideripoffit liberum 
cr Chrifiianim, er non magis [ujfeftum, er partiale, quam imita pri* 
oraCott~
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.