Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

tificuniidtyntj contrariam nebis,magis quam pdy cfiet,propenderet,dt$ 
tu mcliitaret,ut nobis in talibus religionis ncgocijs, plane aduerftm ,fu* 
(pettum, er non toUamdum ejf'et, Nam etiam multa haudldubi* difcep* 
Udones er lites,anofhrisdduerfarijs nunqfufcept* autmot* fiiffent,ni= 
fi hi clari perffiexifient, quam hi qui exercent illa indicia Imperialia, d no 
tbis er noftris contundis 'm caufa religionis ac fidei,alienis animis forent, 
Quid,quod noflri Procuratores, qui caufas mdras in eo iudicio tueri er 
defindere,ubicunq; necefjitds poflularet,deberet, nofunt admiffiadppo* 
nedas noftras definfiones,ac no tetntu minis deterriti,Jcdetia noua er inu 
fitdtd a/feritate repulfi,cwmq-, noflr* caufaecarerent defenfione, magna 
detrimeta er grauamina, uobis acciderunt. 
Proinde nos tandem, urgente necefiitate»adrecufandum tUud ipfum 
indicium, ut fufpedum er partiale, permoti fumus, eiusq- rei multas gra 
uijfimas rationes, iuri er aquitati confentaneas,adfignauimus. Nihil du= 
l/itantes qninquilibet uirbonuscr aequus, qtulibellos noftrarecufado= 
tionis, uel legerit, uel lc<g audierit, inde perfficue cognofcet,nos tumfunt 
m& neceffitatc, ad eam ipfam recufationem perpulftos, tu iuftifjimis de cau 
fis hanc a nobis editum efie. 
Exiftimauimuscpfutumut tfli,idos ip fas caufas fufficioisfufftcictes er 
notorias, ut par erat er ture fieri debuiffet, ad aitm retiocaret er a ceptis 
procefiibus, in ijs negotijs 'm gbus recufati efiet,iuxta firma iutis,cr <eqta* 
tis deficerent, & fuperfederet,ut ft eas cdufas fufpiciois,aut rugare uos 
lui fient.aut pro no fufficientibus haberi,fdlte ad arbitras,'quos tuos ipfu no 
tmnauimus,dli6fue no partiales iudiccs,rem excutiendam deduci fiuifient. 
Sed (fretis his oibus noflr a reeufatione m iure er legibus fundata,con 
tra tus ertqtate nihilominus reiecerutfuosep iniquospc efius ac iurifdidi 
cne,qu* tn oppofita nojlrdrecufdtioe,in quaratioes mult<e notori* tfdtt 
iUfunt prxftrtim uero &d,qd’ijli Potifici* partiserreligtonis Jint, er fe 
efie t pfitetur,oi iure fuff>efafuit,e6 acrius urferum,Ktcp ita, nec deu, cuius 
tdufam nos agimuser tuemur,ne# Imperatore,neq;Rege,neep uUahuma 
tu iura,qu* cenfent periculoftm crcibus modis figenda ejfe, cora fufpc 
dis indicibus difccptare,refpexerut aut curarut, ne^ uel tmmmumotifut
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.