Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

\tudum, quod inde imminere uidebatur , animo perpendimus, non pa, 
rum, ut quibus Germanica nationis,c Sacri Romani impcrij diffipatio, 
Cr pernicies, fu/mmodolori futuracfjctfoUiciufuimus.E*quoniam Ctefa 
rea M.iiejlas,eo tempore abfuit, neqp m tamfubito,utrei neccfiitaspofia 
labat, eius copiam haberepoteramus > a: forte accidit, quod m loannes 
Fridericits Dux Saxom* Eleflor ere. aliorum negpciorumgracia ,fcn- 
nifjimum, Regem Vagiri*o~Bohemue o-c. Fratrem Ctefa. Maicfla.is, 
Cadae inBohetnia conuerurctyits>nonduximuspr<etermittcndwn, quin 
eius regiam Maie flatem de his quocfcrebus,ut pnecipuis crmaximi5,atiun 
ter admoneremus»obtinuimusq; nonam adprobationem pacificationis ef 
obligationis Normbcrgte inittem qua hoc dare exprimi ur. Quod licet 
hattenus in iuditio Camcr<e Jmperialisjnt er partes de negotijs religionis 
dubitatio quxdj inciderit,tiieius RegamMa. uette curare, ut proceffus iit 
iitiales iflicQi frendantur er abrogentur, quemadmodum hoc,in quodam 
articulo Cadan* trdnfaftionis, ucrbis,qiaefequunturexprejfim ejl 
Articulus ex tranfaftione Cad<e, cum Regia Mctieflate inita. 
P Rimmut pacificatio N oimberg* proxime initacr per C<e*> 
areamMaieflatem in imperio publicata emundata, omnibus 
modis conferuetur,necpcontrahancquicqui,nfufcipiatur, Et 
quoniam difrxrintcUcftus in bacreorius efltipfa C*far e a Mateflas clea 
menter confenfit er concejjit, ut ipfius RegaMaiejlos, nomine Ctefaria 
Maie. curet, 4 procefiibus iudidj Camerte imperialis, pro conferuatione, 
talis pacificationis publicte,cotra cos qui in hac cbpreheduntur,defifli,ey 
oes illos'procefius,qui huc ufi$ fufeepti funt,abrogari,Queadmodum hoc 
ipfimm illa pacificatione ibidem confirmatum er exprefium efl erc.Et 
hoc quidem etus Reg a M deflas,quantum nobis conflat, reipfa pr<cfliiii. 
Verumfiepe nominat iuudiciu Camerte imperialis,ultrah<ec.C<efarea 
mandat a, eonticioru decreta; er cotra ipfam <equi bon iq;tationem, negle 
dis oibusoffi:nfioibus,mcontodis,pericultscp'qu£ inde emergpre poffent, 
inbifce negocijs non minus temere| infolenter proccffit.Ac ncq-Ctefareas 
neco reg is tufiion es, imperij decreta utlatie alias itquas ac iuflas rationes 
ftirauit.Ex quibus nos,nonobfcure ammaduertimus, quod in partem ?5° 
tificam
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.