Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

liohtriiiccnfmrditm decime, cffimiliAbond, propter ipform idola 
triam,mterdida fint,hanc turifdidionem fibi arrogaffe(licet boc nullo iu 
refecerint, cum in hifce caufis non Ad ipfos,fed Ad communem Cbridiam 
m» Eccltfum,m Spiritu Sandocongregttams cognitio pertineat) fequi 
tur omnino illos hunc Cefarce Malefiatis declarationem callide ac pre* 
ter omnem equitatem cxtorfi)Je,ac iUttd ipfumquodim antea fatis no 
tum ey-perfpedum eis fuerat,fcrutatos efje. Et quodhec itafe habeant, 
prouocamus ad omniu Imperij iurA cr decretA 'a nobis receptA, er Alii, 
quantum huic caufie conducunt, ac pAtrocinAntur, maxime Ad falutifi - 
rum Dei uerbu quod clare definit, cui in talibus cAufiscognitio copetat. 
Adhec Cefur(AZUieftas cum fuis coniundis,in decreto comitiorum 
Augufienfium> feipfampene 'muigintiquatuor articulisclariffmteex« 
plicAuii, quenam fud Maieflas grauamna, quafq;annotationes, ex eo 
generedodrineChridiane,quam nos profitemur,contrardigioncmha 
itenus obferuatam, ortAs cjfe Arbitretur,ex eo tempore,quo Edidit Vtm 
macie promu'.ga-u, zrComicia Norinbcrge zrSpire habi tafunt,queq; 
fua Ulaieftas religionis negotia e)fe tudicet ,ln quibus Aperte fidtuiter 
mniAuit, quid de ijs credendum crfeniicndum fit, AdditA amifiionis, ut 
t£ bonorum, er kfe pacis publice, poenA, ut ibidem fAtis exprimitur» 
Hosq^fuperudcAneum,^ nimis longimfor: putdmus,eofdem Articulos, 
omnes boc locorccenfere. Quiauero quidamnofirum predidis xxiiij. 
Articulis,non quidem omnibus, fed Aliquibus horum,non paruerunt(que 
Admodum bonaconfcientia in talibus cAufis propter dei gloriam z? pu* 
ram C hriffi religo nem, ijs parere non potuimus) accidit, quod nobis fub 
pcenA niolatx pacis publicic, 'a iudido Camere mandatum fit, omnia ea 
que nos cotra iam dtdos articulos, in ecclefijs noflrisac ceremonijs mu* 
tari, uel abrogari curafiemus, inpriflmm ftatum rejlitucre,adiedacom 
minatione, fi hoc non fieret, declarationis pcene, paulo ante nominate, 
idq; hac tantum de caufia, ab illis /Udum ed,quod her mu':Atio fiucrefbr* 
matio Ecclefiartm noflrarum, ab ufitata religione diffentiat. 
proinde paldm efi, quod iudicitm C amer e, con tra tot aperta decreta 
Cornetorum, infidiofe que cattfe proreltgonis cr fidei caufis, er que, 
item non
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.