Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

' Vcumboc ipfi non prre fiber untjmb (quod cum hhmtlu jittu fit, 
nolumus dicer e)mtftrunt quofdam ad C * fartum Maie. er inter alia ipfus 
Maic&dtiexponi curarunt,quod dubitarent, quo modo fe in talibusnegpe 
tijs ac nudatis C^far eis,gerere deberem,quandoquiiedijfu.alioncs orire 
tur,qu<e nam uufe ad religione pertinerent,aut non pertinerent, regerit 
tes ut hac 'm re C<efarca Mai. futm animu declarare ueUet ere. Et hac qui 
dem ratione extorferunta Ctefarea Maie flate referiptu quoddam,ab illa 
sim Ni.aiejld.obligxtione,publictccp pacis cautione, qua paulo ante inferu 
imus, nofiro I udicio non nihil diuerfum, ln quo ipfts conceditur fictili at 
er arbitrium pronunciandi,qu<e na pro caufis religionis, et qua; item no, 
haberi ac iudican debeant, Cum tamen ante CafareaMaicftas re fittit 
per cos qui inter tpfm Maieflatem cr nos,deft pradifta pacificati one ege 
runt,explorata er cognitarum inhibitionem er cautionem ediderit,In 
qua omnis cognitio,fine uUo difcriminejn caufis religionis»iudtcio Cami 
r<e adepta,er ex Cafa.auftoritate irrita, et nulla consl itutaac fancitatjl. 
Sed iUi cognitione ceptarmcauftmm, an htead religionem pertinerent 
nec ne,iniujle Jibi f 'mpferunt,dc in multis teniere proceffcrunt. 
Quoducronon decuerit eos hanc quajlionc importunam,Cperictte 
lofam,ad CefaMai,deferre,facile poteft iudicari. Norunt enim quod m 
caufis fmplicis fholij, ubi pax publica non molatur, vnprim inflantia cS 
traDuces,0"Comtes Imperiet item iUas Ciuitates,quie non immediate Im 
pcrio,fed fuis Principibus fubiicet,ut fumHamburga,Erema,Vlagdcbur 
gd'-Minda,et fwtiles,ipfs nulla copetat iurifdittio. Et tame aduerfus tml 
tos Duces er duitates Mandata, Citationes, et alios procefus edideris!, 
Idq• tantu pr<etextu articulipofiti in decreto Comicioru Spirenfum,an* 
no Domini ere. xxix,er Auguftenfium,anno ere. xxx.habitoru, cuius 
htec funt uerba.Quod nemo Ecclefiaflicoru aut feeulariu Statuim,prop 
ter caufam fidei, uim,alteri m efatrepuel cis inuadere, feu oppugnare debe 
dt.Neq; itefuaiurifdiftioe, reditibus, ceftbus, decimis,aut alifs bonis priude 
re etc. jubende poena, qwt aduerfus iUos qui publica pace uiolantVuorma 
ci£ fancita eft. Et huc quide articulis praetexentes, iurifdidione illa ufur 
pare ce periit. Verum cis ex his pala conflet, nefy ullo modo negari pofiit,d 
‘ bs^pterea,quodtUulotenmCKleftaflieisquibufda,imoipijshipocritibft
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.