Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

PoMnt Hofkvrm ppocifieruM, hoBrafq-legtmdi exceptio nes, # 
proteftationcs quod ha (jient cdufa religaris cr fidet, aut ut minimum 
bis adherentes,aty itet in Cafxred pace, cr abrogatione proceffuum iudi 
fidium comprehenfa, dtq; alias preterea multus tuilas excufationcs dc dc 
ftnftones,quas mfubmde contrd tdles nihili procefius,iurifididiom,cr 
iudicid,tum [criptds, tum coram per eos quos peculialiter hac de caufa eo 
pmfimus,opponi curauimus,pro nihilo habuerunt. 
Qttiefdne res nospermuit>ut ad CafaredmMdicfiatan, tune tempo 
ris in itdlid exiftentem,legationem mitteremus er iterum iufiwnes,ac mi 
idtd,ddfupradiilos tudice cr afiefiores Camera Imperialis, ut in talibus 
(dujis procedere ac iudicare omitterent,impetraremus. Q uod quidem itd 
fidunt,CT iudicio Camera ficut eonuemuinfinuatumed. 
Ac fi iUud ipfum ludieium Germanica nationis, & totius Christiani 
orbis concordia, paci,honori,ccmodo cr bono publico/aucret aut Stude 
ret,ficut certe debuit fumtnis uiribus hoc ipf m ag re, cr praflare,meri* 
to egffet Deo gratias,quod tali onere effet releuattm,ac duritia bonitat e 
hac pacificatio cr tranq uiUitas publica cuemfiet, Cum haud dubie pro 
fud prudentia, qua i St i pra alijs itirecxceUere debeant,fdciUimeconiedu 
ra adfequi potuifient,quo ex talibus ipforum procefjibus fi res ad exceuti 
onem deuemret,aliud nihil quam ingens bdhm J maximi motusjiorrcnda 
fdnguinis effuJio,et fertafiis his maiora mala et mcomodafecutura cfient. 
Fuilfetcp ipforum ut reip. miiudrorum officium,talia Cafarca Maie. 
Mandata cr inhibitiones,non folum gratifiimo animo ac ftudio accipere, 
uerumetiam Cafarea Maicftati,ji ea forte aliter animata fui fiet, aHjsq ; I m 
perij ordinibus cr perfonishes procefius urgentibus, cofulcre cr perfud 
iere,ut conferuanda publica pacis cr tranquillitatis, ac ititandi bctlhua 
(bitatis, cr aliorum ntaloru gratia,idtufnodi proce fius iudiciales omittu 
rentur > aut faltem ufq; ad generalem liberam cr ChriBianam Synodum 
|n Germania celebrandam differentur. 
Quemadmodumhoc quocp iure cr legbus feriptis clare cautum dl» 
Si iudex aliquis fine offendiculo,feditione aut tumultu non pofiit officium 
fum extrc(re,ut id talicafu fu frendat ac mtermittat,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.