Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

Igofme duitatis KortbufidM&eHcMut PduliDolior, Nemine'ciuit^ 
iit EftingenfisBernhardus Mdtzbeck Nemine duitatis Reutlingenfis Ia 
fius Vtteys dutmuir, Nomine ciuitdtis McmmingepsAohannes KeUer 
Dumuir, Nomine duitatis Lmdaenfis, Antonius Hunle,Nomine ciuita 
tu Bibracenfis, Chrijlophoms Greter dutmuir, Nomine ciuitdtis Kemp 
tenHcnrkusfeltcnhan,Fatemur quod fupradtdatradatio feu paci ficte 
eio, deccnfenfuer uoluntdtenoftrdfidaer initafit, Quam quidem 
nos nojlro er Domnorum dc ftipcriortm no Urorum nomine, /cientes, 
Cr confentientes,recepimus,promittimusq; ncftro cr ipforum nemine» 
bdne nosfemperrdtdm er firmam habituros,er conferudturcs, neq ; ullo 
modo contrahanc obligationem uenturoseffe. lnfignumcrteftimcnis 
imkcrtm, nos lodnnesFridericus, pdtris noftrt, er no&ro, dc item tam 
nominat arum dumum, Oratorum, demandatariorm nemine, figillum 
noftrum, iuxtd prtdiflorum duorum Eledorum fvgUd, his literis dppett 
iimus, QU£datafiunt Nor'trberg<c, feria tertia pojlMariteMagdaktm 
ftflum, anno domini. M D. XXXII. 
Et hdnequidem dmbortm FJedorum Mogmtini cr Pdldtini, pdcift 
tdm tranfadionem > Cafiarea Maieftasin omnibus putidis cr claufiulis, 
rdtdm hdbuit dc recepit,Vtcfc htee firmius dcfiabilius conjeruaripofifient» 
Ipfius Cee. M d. oes procefius iudicidlcs, in caufis religionis.per fuit F ifcd* 
lem,ucl dlios contrd nos,er tioflros coniundos tum mflitutos, tumft qui 
m poflerum in&ituantur ufiq- ddgen crak, l iberum, C br iftianum Condii 
m, quemadmodum de eo in Comicijs Imperialibus Norinbergie decre • 
tum efhfefuffienfiiuram cr pro bibituram benigne premi fit, data eius rei 
gratia peculiari cautione, quam hic etiam inferendam duximus» 
CAVTIO C-ffi-SAREA PACIS 
PVBLICAE-. 
N OS CarolusDeigratiampcratorRomnus fempey iuguftm 
erc.fi.temr er te datu ficimus hifce literU.Quoma reueredo 
in Deo Pdtri,er lUufiribus,Alberto Sd,Ro. Ecclefuc Prejby» 
tero Cardinali Arehiepificopo Mogutm QrNagdeburgenfiac Ludouk* 
S ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.