Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

retndum, quid in pofierumjum deconcilio, tum dc dlijs relui nete farif!^, 
agndum er fiatuendum fit. Adhtec CcefitreaMaieflas, ut talis pax pube 
lici co certius er flabilius conftrum poflct, benigneconfenfit ac premi 
fit, quod omnes procefiits iudiciales,in caufis religionis,qui pertpfius M 4 
te fla. Eifcalem ©' alios, contra Eleflorem Saxoni*, & eius comunflos* 
tnchoatiefjent, aut deinceps inchoarentur, inhibere , abrogare 
iere uelit,ufcpad futurum Concilium,uel fi hoc non procedat, ufc^ad uU 
teriorem deliberationem praedi florum Statuum Jmperij, quorum quident 
omnium,'tpfins Malefias cautionem aAmanus no Aras tranfinittere,ac tra 
iere uelit,Viciffim uero agnati crconfanguinei noflri,Saxoni* E leflor» 
DucesLuneburgenfes, cralijeorumconiunfli, prcnuferunt,fequc<% 
hanc publicam pacificationem,confianter erbona fide feruatu ros, neq ; in 
huius pr<eiudicium quidquam fufcepturos cffe, qttodq; C<efare<e Maicfta 
ti debitam reuerentum er obedientim pr*ftare,cr conuenientem opem 
ac auxilium contra Tuream, ficuthoc per communes Status Imperij de - 
cretum e A, nograuatimconferre uelint,prorfusadcummodum,qucmad 
modum de his omnibus,in fuo quodam vejfionfo, quod nobisferiptum re A 
it curduerunt,clare exprefiu efi. in quoquidem & hoc continetur, quod 
uerbisquibufdammpoftrema C cefarae Maie flatis commifitonc er artictt 
Iu adpofitis grauari mdeantur, nofq ; rogarunt,ut hoc per no Aram legk 
tionem ad C ce far eam Maie flatem referre er diligenter operam dare ueli 
mus, ut eorum uerbortm comda mutatio impetretur, quod quidem nos 
fdfluros amaier er benigne poUicitifumm.Ac pr*terea,quod 'mftarcp 4 
urgre uelimus,utfupr adi fla cautio, cuius nos exemplum C«eftre<e Maie* 
ftatimifimus,primo quoeptemprrealfoluatur er nobis reddatur. Ef quic 
quid <t C cefarea Maie flate nos obtinuerimus,aut rcjfionfi acceperimus, id 
nos abscy uUa ciiflatione Principi Eltflori Saxoni* literisfigruficabimus* 
debctfyiliud ipfum qd’C*f. Mi. ultra haec concejfirit aut ratii habuerit^ 
perinde fimum efie, ac fi hifce literis infertum crcomprebenfim foret, 
Sin aut C «ef Ma.prctter heee nihil amplius cocedere neqj mutationem aliq 
admittere noluerit, nihilominus h*c traflatio ualida er firma maneat,«e 
dtmque fine uUa exception e, cautllatione, aut dolo mlo, flandum erit *
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.