Full text: Kurhessisches Staats- und Adress-Handbuch (1828)

Verzeichnisse der Vasallen. 
der zum Lehe 
g 
v. Bellersheim. 
v. Buchenau. 
v. Degcnfeld Schon- 
burg (Graf), 
v. Frankenstein, 
v. Gayling. 
Gremp v. Frcuden- 
stein. 
v. Guttenberg. 
e r z e i ch n i 
nhof dcs Furstent 
ehorigen Vasallen 
v. Hessen, Se.Hochf. 
Durchl. Landgraf 
Friedrich. 
v.Hof(Lehenserben). 
v. Hutten. 
v. Low zu Steinfurt. 
v. Pstucksburg. 
Ran v. Holzhausen. 
v. Rohde (Graf). 
V e r z ei ch n i 
der zur Hessischen Ritterschaft geh 
v. Baumbach. v. Keudel. 
v. Berlcpsch. Knoblauch von und 
v. Bicdenfeld. zu Hatzbach. 
v. Bischoffshausen. v. Lindau. 
v. Bodcnhausen. v. Lowenstein. 
v. Boyncburg. v. d. Malsburg. 
v. Buttlar. v. Milchling vonund 
v. Buttlcr. -- zu Schbnftadt. 
v. Canstein. v. Pappenheim. 
v. Cornberg. Rivalier v.Mcysenbug. 
v. Dalwigk. v. Rotsmann. 
v. Dornberg. v. Rau von und zu 
v. Eschwege. Holzhausen. 
v. Gilsa. v. Riedesel zu Eisen- 
v. Hesberg. bach, 
v. Heydwolff. v. Romrodt. 
v. Hundelshauscn. v. Schachtcn. 
h u m s - H a n a u 
v. Savigny. . , 
v. Svberg. 
v. Schelm zu Bergen 
(Lehensttbeir). 
Schenk v.^chwcinsi 
berg. 
Solms (Johannes- 
Linie d.Grafen v.) 
v. Schonborn (Graf), 
v. Wetzel. ,u.)( 
g jiionrbO: 
origcn Familien. 
v. Schenk zu " '' ' 
Schwcinsbcrg^ 
Graf v. Schlieffen. 
v. Scholley. 
v. Schutzbar, gen. 
Milchling. 
v. Schwertzetl. 
v. Stein. 
v. Stockhausen... .- 
Treusch v. Buttlar. 
v. Trott. 
v. Urff. 
v. Verjchuer. 
Waitz v. Eschcn. 
v. Weitershausen. 
v. Witzleben. 
Wolf v. Gudenbcrg. 
V e rz ei ch n i tz 
der zur Schaumburgischen Ritterschaft gehorigen 
Familien. 
v. Hammcrstein. 
v. Landsberg. 
v. Mengcrfen. 
v. Munchhaufen. 
v. Post. 
v. Bardeleben. 
v. Berner, 
v. Brinck. 
v. Busch, 
v. Cornberg. 
v. Dirfurth. 
v. Schellersheim. 
Grafcn v. Wartens- 
lebcn. 
v. Wcstphal. 
v. Zcrscn.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.