Full text: Adreß- u. Einwohnerbuch der Stadt Kassel sowie sämtlicher Ortschaften des Landkreises Kassel (Jg. 93.1929)

5. Teil 
Kaiserplatz Kaiserstraße 
95 
Hlinicke Sans Vertreter *-«6825 
Meier Karl-Heinz Ing. x 234 
Gegner Karl Dr. med. Chefarzt 
^ 2021 u. 2249—51 
Zschopau er Motorenwerke I. E. 
Rasmussen x 234 
Solz Friß Buchprüfer II 4 
— Querallee. — 
41 »Landesfinanzamt Kassel 
4 ;i »Landesfinanzamt Kassel 
Landesfinanzamt x Eammel- 
Rr. 1931 
Präsidialstelle 
Qberfinanzkasse Abteil. 1 u. 2 
Finanzgericht Oberbewertgs.- 
Ausschuß xSammel-Nr.1931 
Foellmann Ioh. Steuer-Ass. E 
Kretschmer Jos. Zollassist. E 
Richter Hans Steuer-Ass. E 
»Landcsfinanzamt Kassel 
Landcsfinanzamt xS.-Nr.l931 
Postamt 5 E 
Meise Jul. Geschäftsdiener E 
Schörling Phil. Haarpfleger E 
Landesfinanzamt Nebendienst, 
räume 1 
Metro Karl Qb.-Stener-Sktr. 4 
— Germaniastr. — 
Rechts. 
1 <»Hahn Dr. Iustizrat, Jordan- 
straße 43 E) 
v. Hassell Helene Wrvc. E 
Hupfeld Alfr. Rentn. E x 812 
Sander Heinz Dipl.-Ing. E 
Fritsch Gust. Gencralltnt.a.D. 1 
Jung Joachim Oberleutn. a. D. 
X 5316 
Semmelrock Konr. Kfm. 1 
Kat,enstein Jos. Dr. zur. Nechts- 
anwalt u. Notar 2 x (1041) 
Pfeiffer Johanna Wwe. 2 
Witte Heinr. Dr. Bürgermstr. 
a. D. 2 
Bode Wilh. Oberst a. D. 3 
Leißner Hel. Wrve. 3 
Waßmann Gg. Steuerfyndikus3 
Hesse Margar. Wwe. 4 
Schesmer Luise Rentnerin 4 
Schesmer Paul Ncg.°Baurat 4 
Steinhaufen G. Dr. pliil. Prof. 
Bibliotheksdirektor 4 
16 ('Kasf.Bafaltindustrie, Kaiser- 
str. 61) 
Birkenstock Heinr. Kassenbote 1 
Sinzig Peter Mechaniker 1 
Kreiß Fritz Ing. 2 x (4421) 
Banpel Heinr. Kfm. 2 
8 <'Basaltindustrie) 
W ('Pasaltindustrie) 
1 <'Basaltindustrie) 
t ('Basaltindustrie) 
-6 ('Kretschmer, Sternbergstr.) 
Keim K. Konditormeister E 
X 1703 
Kunz H. Geh. Reg.-Rat i. R. 1 
v. Blücher Will).'Wwe. 2 
zu Boineburg und Lengsfeld 
Luise Gräfin Wwe. 3 
Fischer Arno Büroinsp. 3 
HombergcrBasaltwevk G.m.b.H. 
4 x 4424 
Kemper Paul Direkt. 4 x4424 
— Querallee. — 
SO Friedcnthal Isidor Kfm. E 
x 1481 
Meyer Rosa Wwe. E x (691) 
Zürn Paul Bauunternehmer E 
169 
Bamberg Herm. Fbkt. 1 x 1542 
Lieberg Friedr. Dr. Fbkt. 1 
Lieberg Jul. Fbkt. 1 x 1542 
Dox Hugo Tel.-Dir. 2 x 5811 
Herwig Walt. Kfm. 3 x -1246 
Kott Albert Rchsbahnobcrrat 3 
Fenner-Schiermann Margarete 
Wwe. 4 
Schiermann L. Rechn.-Rat 4 
Schiermann P. techn. Oberschul 
lehrerin 4 
Weymuth Jul. Bürodirekt. i.N.4 
Ahrend Wilh. Lisenb.-Arb. 5 
Beier Karl Schlosser 5 
Pussel Konr. Arbeiter 5 
32 'Kellner A. Ob.-Neg.» u. Schul 
rat 1 
Keitel Bodcw. Hauptm. E 
Lorge Cäcilie Wwe. 2 
v. Branconi Beruh. Mas. a. D. 3 
Boekholt Iohs. Stud.-Rat a.D.4 
Schulze Max Berf.-Insp. 5 
Pitzonka Max 
Trebing Heinr. Glasrciniger Kl 
Huchthausen Minna Wwe. 8 2 
Brixel Karl Handelsmann 8 5 
34 Pfeiffer Maria Wwe. E 
Bächstädt Karl Kfm. 2 x l505 
Fest Hugo Bankdir. 3 x 6289 
v. Fürstcnberg Clifab. Reichs- 
freiin 4 
Holzapfel Adolf Stukkateur 4 
Mey Karl Eisenbahnbedienst. 4 
Klauke Heinr. Schlosser II 1 
12 ('Saurbier, Humboldtstr. 5) 
Sieger Wilh. Kfm. E 
Stradtmaun Ernst Kfm. 1 
X 4608 
Rose Lilli Wwe. 2 
Schausten Heinr. Knappschafts 
direktor x 9415 
Hempel Rich. Reg.-Rat a. D. 3 
X 6862 
Fischer L. Kapt. z. See a. D. 3 
44 (*Kass. Grund-Kreditbank) 
Gotthelft Karl Direkt. E x480 
Ludwig Ant. Schuhmacher E 
Mehles Herm. Kellner E 
Schneider Gg. Kzleisktr. i. R. E 
v. Bardeleben Berta Wwe. 1 
Weisbrod Heinz Lehrer 1 
Lecke Just. Oberfktr. 2 
Sommerlad Otto Großkfm. 2 
X 6069 
Hecker Artur Kfm. 3 x 7064 
Heerdt Math. Wwe. 3 
Tiedge Johanna Wwe. 3 
Kaiser-Friedrich-Straße. 
siehe unter Friedrichsstr. 
Kaiserstraße. 
Mit Plan. 
Zu Ehren des früheren Kaisers. 
Stadtplan D 4/5. 
(Bon der Hohenzollernstraße bis 
zur Aschrottstraße.) 
Nr. 1—15 u. 4—12 2. Polizei-Nev. 
von Nr. 30 u. 41 bis Ende 
6. Polizei-Nevier. 
14. Wohlfahrtsbezirk. 
Links. 
1 l'Kahl Wilh. u. Ad., Zürich) 
zur Linde Gg. Praktiker E 
Neumann Art. Elektrogcfch. E 
X 7084 
Weiß Viktor Vertret. 1 x4288 
Heinemann S. Kfm. 2 x 4524 
Nößling Alw. Kfm. 3 x (5924) 
Germeroth Minna Fr. 4 
Otto Heinr. Schreiner 4 
Probst Karl Vertreter 4 
3 ('Iacobi Ad., wohnt 4) 
Brill v. Hanstein Hedw. Wwe. E 
Quadflieg Franziska Putzgesch. 
E x 5996 
Scharfscheer Elisab. Wwe. 1 
Ehrlich Emmy Wwe. 2 x 675 
Meyer Jos. Markscheider 3 
X 9298 
5 Pünting Karl Kohlengroßhdlg? 
E it. 1 X 1498 
Apell Rich. Kfm. 2 x 4913 
Eichler Wilh. Dr. med. Reg.» 
Med.-Rat 3- 
Wilhelm Neinhold Kfm. 4 
— Westerburgstr. — 
9 'Türcke Rich. Geh. u. Ob.-Neg.- 
Rat 3 
Chassel Rosa Wwe. E X 3414 
Dreiling A. Eisb.-Bedienst. E 
Dreiling Christine Kleinhdlr. E 
Stefaniak Else Damenschneid.E 
Stefaniak Franz Schmied E 
Plaut Selma Wwe. 1 x 417 
Gotthelft Emma Wwe. 2 x 974 
Credä Luise 4 
Knoblach Martha Wwe. 4 
Kraft Adelh. Wwe. 4 
Kunz Gg. Straßenbahner 11 E 
Moog Ernst Eisenbahnarb. 11 1 
Horn Karl Schuhmacher 11 2 
11 Bachrach Moritz Kfm. 1 x1617 
Lange Gust. Kfm. E x 4489 
Reich Leo Kfm. 1 x 1746 
Kühne Otto Reichsb.-Rat 2 
X 6465 
v. Hülsen Walt. General i.R. 3 
Pätz Wilh. Schneidermstr. 4 
Reitze Gg. Kfm. 4 
Voigt Ludw. Eisenb.-Insp. 4 
Hcmbus Paul Archit. x (6465) 
13 'Fiorino Alex. Privatm. E 
X 6673 
Blunck Ioach. Handelsschulleit. 
E x 4888 
Aschuer Benno Apothekenbcs. 1 
X 6621 
Plaut Henriette Wwe. 1 x 845 
Derichs Math. Oberrcgiss. 2 
X 3954 
Fraenkel S. Ob.-Reg.-Baurat 
a. D. 3 
Georgi Martha Wwe. 3 x5683 
Kirschbaum Gust. Fbkt.3x 1758 
Rindermann Heinr. Kfm. 3 
Braun I. A. Bikumitektwerk 4 
X 6380 
Torfplattcnwcrke A.-G.Triangel 
4 x 6380 
Machelctt Ldw. Techn. 1x6380 
v. Winterfeld Else Wwe. 4 
Lower Heinr. Kfm. 4 
Wimmel Heinz Pol.-Obersktr. 
8 1 
Jung Gg. Krankenpfleger 8 2 
Böthe Karl Kellner II 1 
Becker Lina Wwe. 11 2 
Rüppel Wilh. Schlosser 8 3 
Andreas E. Schreinermstr. II 4 
Kühn Geschw. o. B. 11 4 
15 'Köster Heinr. Privatm. E 
Deutsche Feuerbestattungskasse 
„flammn" E x 6799 
Hubmann Gg. Gastwirtschaft E 
Köster Marie Frl. E 
Meyer Heinr. Schlosser E 
v. Billiez Elis. Freifrau Wwe.E 
Lang Hans Braucrei-Dir. 1 
X 2236 
Schräder Herm. Landesrat 1 
X 728 
Wölling Martin Musiker 1 
Schellmann Ernst Oberstleutn. 2 
Schlunk F. Kfm. 2 x 6211 
Deyhle Willi Oberst 3 x 6271 
Stratthaus K. Reichsbahnrat 3 
Hill Otto Schlosser 4 
Liebe Hildegard Gesang, und 
Klavierlehrrrin 4 
Richter Karl Post-Assist. 4 
Simon Jak. Schlosser 4 
Vollertsen Annemarie Privat- 
Lehrerin 4 
— Nebelthaustr. — 
— Murhardstr. — 
— Querallee. — 
— Germaniastr. — 
47 'Köhler Konr. Fbkbes. E u. 1 
X 2860 
v. Hünersdorff K. Hptm. a. D. 1 
Rummler E. Landesamtm. 2 
49 'Obergethmann Ludw. Oberst 
leutn. a. D. E u. 1 
51 *o. Trott zu Eolz Bodo Reg.- 
Rat x 7492 
53 ('Iünge Erich, Zoll - Insp., 
Rotenburg a. F.) 
Fischbach Ioh. Reg.-Baurat E 
X 866
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.