Full text: Casselische Polizey- und Commerzien-Zeitung (1808, [1])

iSi 
*8081 ZvnagsL «-18 mogi 
',»4 
Jjns uajnej tt€ uafciaj «ttu «sjjg «rqii« rchvwañ uaraiqsnik msaq Suv^uttz aaq o- 
uaua,aqab S 4 >aiaq jnvavq uaq ,tm maaa, ^uaqsa« ptbtzvact öi^unzsaatch) rvnaqa§ ua,îe uaq 
0 q|«mj <>3 jnv «iiuiíífua?íPí)oqqn@ |)j ' uaZym uaqaáa, qaqchtrqua uaiqnquruaI 'aitz- k ch,, 
«qvuam uaaoa, 'quaíiuq *;n}ß i Î **¿9 '*86 'H' 4 Z 'sua,*®© uauavaiab ua,ao® ujqpJ 
«u,4,0)8 qun uachjqavqiabuZ maq uo aSa«aajiaT mi aaqx uachjtquoqaH- maq asa satyvq uaq 
-u,q,j>nî la^qimnvchI Ptsuatz' u,,u« 4 ,u, ,„4 uaq chij maq saq )nvjaag; uachMuajja MUZ ( 8 !» 
^»»T-44v,D 'VO'S. *ar£ -s,var>,Svur-1<rvrs ssq uo«i|tumioj aôçuuaa 
*8081 
svnuv£ uaqri uaq p^vZ «uà,avana svq qun uaiaiq ' uaqaßuo ,iaîs,chiaa© ur nil 
uachiiuqamaS snî ,chnaö,qv,T mabijaitz raa uimaaT ua,tza)abuv wi satzvq chij uauuq; ab tzn; 
»^nv^ «,tzr)röuv öi^ünzg«,P) îrvà uaq^i uaq Vv^iruuarT )nv uiüuais^nvjiaD sa)nv(s u,u 
nßi\id «Jnuij»«® aaqatjuaiia© qun aaqnW a«,iW z,q uv uauuniquaqn£ maq rr,uitz nach) 
S»q )nvza,T uaöiqicuäaa) chaqal chiiqua^a wnî q«cu a) r uaqvtz niaaaaaÄ ßitnjtaqis 
aiq ino tzaà sauuvqa£ mÙumj? qun «8;tç® uabtjaiq uauagiaj)«« srq uaqaZ aiq maqchvig (Lì 
x 'ttrr^rqv,D^Pc»^'N'<-- -srvatziñvmrqvrs ssq uoiZimmo^ sö-iu.isa. 
•8o8> nqaZ ur,r uaq ;aZvJ uaqrvcuaa asa,»W svq qun-'ttàqatq uaqabuvqtaîsqchna©urtzy^ 
uachiiuqaaiab an! ,chiaav,qv,J mabijaiq saq uuvqsiv chi) uauuaz aaqvqqáii-itvjx qa) uaq 
»mm qchvmsö u,,,>Ê uajtaauauM) mtif buv)uñ aaq ujqiiG ooS uauaqaqab uauaq,;m uunacu 
^uaqaam ,iiöi)viä '£ 'q îa?M ua,k naq bvjjaauuacx )nv utmaaT-suaiqvqiatz uachñ)uitzuaaaq 
)nv tz: ua,av© uauaöaiaö aaqaatzrZ, aa)iaa)L-a,na,T qun qatparg uüvw4nv^ uraq uahaUcu? 
aqmmuaqatz' aaq 4nv aaatzv, uaUiuqaZ maq aaa aaüjvq uaquaha^nî aaqazch»D aöaaaK aa^iam 
»aajjaiPT uauaqaa^aa» saq uaqaZ uaq saq ^nvzrag; uav,q,«üaaj chaqal uaipjiruajjq u»nß (y5 
•kOSi avnaqaL ua,r uaq pLvZ 'ua,ava,ra nî aaa,>aW svq qun ua,aiq nî ' «aqabnfuo ;iaî 
-SltpnaG aaP>iuqaa,aô aatzna> nî ,tz)iaab,qv,A maörjaiq aaa (pvuuiaq (p>) uaqvtz aSi^njjnv^ 
'uaqaaar ,ium>,>aq kaaW ua,oi uaq bv^aauna^ jnv uimaaT-sua>,v,iaiz üaa^qutzak aaqv 
SuaSnqn ^ua^vtz uapnqiaquaJ a(p>i?vuam 'ifâ L 'q,jtz r qun ,qanatz aöiquvqun uatzarG'8 
tzaaqal jnvaaa, ^,aSaiaö sn,,pnvLxis>uv<T aöaaaK uatpjicuî ^ua„aA uaqiaq nî aöaaqqraß) maq 
znv jjqia^vq •oi' ’& '4L ‘PKî® (q 'HaJnuj uaqaaa, ,a,4pù,ua ua>inq,z,uaJ aipiirvuau» 
♦ajÿ y qun aqavK a,n aiq naaaar ^uaöaiaö aqaaôquvz qvauaJ qun uvqaaL aatz,unK uahr^ 
-imî ^u,a^uaîav«<pT ua,uuvuaSa) aaqa acpiZ uatzatz aaq^nv aaatzD usUiquvqaH maq aaq -Sz 
*âîsi '18 '18 '<1D 'inrk r-xix :s;v ^uaâaraquvz uaôiastzabnî aaqm^ qun âcuqigx uauagviaô 
-tzavu xaz haiaua^ uuvtzax aa^nasnltz qun aaô.iyK uatùjaiq uauaqaa^aaa saq aaq ^nvzaaW uaS 
«qicwûaaj qpaqat uaipipuajja mnî ^simM -uagiaq„ñqá),qy,<J uaögaiq uaiiÿjnbaîfi ¿«ß (Sì 
-,aaaaT-,qv,T 'ipo\t 'A •<> 'siv.i^;SvLU-rqvrs ssq uoMmruoz, sg-mrsà 
•8081 •sqa^ uaqr uaq la^jvZ •ua,avmaa aaa,iagF svq qun '»a,aiq 'uaqabuo ,iaî 
r-lch?«ß) aa<p>iutzq<naô aaqçaj nî ,chiaaV,qv,A uiabíjaiq áaa urmaax «ajfaJaPuo un tzag uucj 
^ 4 vtz ;jnz «alno, nî ach,«,) unti aaffis •qaivgsact •£ 'q îaaW «a,E «ag ßu^auueij jno u;m 
,aar-s)NvjraW Ü» 'uaSajaS axZ aKv,,,T'îuakutgz qun qnmchZ sai>iamaaö?»,rE mv agva,D-à,^ 
»vq-pvJ aiq ut satqqv a)nv^maq aa,utq ua,avG qun uaqnvqaSaaqmtz- ^qau Sun)nvqag; nabla 
«qgabnî aa^jiaz qaav£ srnvaqaatK qun aabanK uabijath maq aaq )nvjaag; uachti,ua)jq mnß (i^ì 
•Sntavu,aH-s,mñ ' s(js<p •<£> •£ mapg ui •<pvqus;,v^ 4 j> 
•rruir rr *Ç i> '8081 avnuvx ua,ok uaq ^qata)uuvgx •ua,avata, 
Svichjn^uaq uaqurjag; chvu qun unh, aiaqaK aatzt ^uamach)aa atznr' S?q sSvntmaaxq sabvx 
ua,mmt,>aq )jqia)vq abtqn)jnvU uauuq, a) î^t uaqaaa, qmnvaaquv avisanqua,i)tz nî bunuqaIx 
-uaZtaqtinchT atq m '£ 'q 'aqa§ tm¿z uaq quaqvuuaZ )nv aahawnnu sino,snuimJ,, 
sntjv ^su-mraT'Sluvjiag; uauabunbabzayink aaqaicu aaqv ^uaua)amab rmun^aq 'Sosi'qmas 
-rà uà,!» uaq ,nv -,-aaaq saq „vtzuv ^q,auaitz utqavUx uv abamaa)ctvach<D mv '¡$ •,»)<; *pjg 
¥ (ik 'qqîmchjuahtrL guqag uv «ajat® sauuvtza£ aaq uv -z ',n)L i L -xitz; (vk »SaiB
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.