Full text: Casselische Polizey- und Commerzien-Zeitung (1798, [2])

§8o L8tts Stück. 
8) F- Rotenb. Anw. Hüpeden ctr.'Gebr. v. Schmerfeld, Schenk-Gerechtigkeit betr. renurre. d. 30. 
Iunius. 
9) Mehlburgerfcher cur. ctr. Meyer, Ford - und Gegenforderung betr. deer, reform, d. 6. 
10) Vice versa, appel, recipr. deer. reform, eod. 
11) Binge ctr. Trier, pto. arresti, deer, reform, eod. 
12) Gebr. Dallwtg Ctr. Dallwigks concred. pto. prioritatir, deer. deneg. d, y. 
IZ) Warneck & ux. ctr, Günther, Erbschaft betr. deer. deneg, eod. 
14) von Berlepsch Ctr. v. Gilsa ux. pto. matern. deer. reform, eod, 
15) Weiß ctr. eandem, Bürgschaft betr. deer. deneg. eod. 
16) Sriedenrotl) ctr. Becker, pto. retractus, deer. reform, eod, 
17) Preist ctr. Wagner, pto. stupri, deer, deneg. eod. 
18) Wörsching ctr, Müllerin & cons. Erbvergleich betr. deer. deneg. cum reprehenf Proc, eod. 
19) Schäfers Kinder ctr. Brill, pto. debiti, deer. deneg. eod. 
20) Proc. f, Marb. ctr, Henckel U» Cons. Zehndvermalterung betr. deer. reform eod. 
21) Seelheimer Hbsner ctr. Marb. T. O. Leimen-Fuhren betr. deer. reform, eod. 
22) Grvscurths Rel. & eons. ctr. v. Berlepsch, Guthsräumung betr. processu, d. iz. 
2Z) Dangers Rel. ctr. Friedlich & cons. Schadensersetzung betr. deer. reform, cod, 
24) Henkel ctr. Detsch , Viehtausch betr. deer. non devo!. & deneg. cod, 
25) Brand Rel. ctr. Wegelin , pto. debiti, deer. reform, cod. 
26) Gebr. v. Baumbach ctr. Stift Wallendem, Holzadelsche Lehn-Pertinentien, deer. deneg. cuE 
ordinat, eod. 
27) Vice versa, appell. rccipr, jdecr. denegat, pr. inhses, eod, 
28) Bacher Magistrat ctr. das. Ministerium, Einlegung einer neuen Obligation betr. deer. dene* 
gat. d. 16. 
29) Proc. F* Marb. ctr, Gem. Kernbach. pto. fpolii deer, reform, eod. 
30) Gebr. v. Münchhausen ctr. v. Münchhausische Lredit. pto. pacti remistbr, deer. denegat, eod, 
31) Müller ctr. Gem. Kilianstädten, einen HauS-Ueberbau betr. deer. deneg. eod, 
32) Vogt ctr. Wöllmerin, pto. stupri, deer. deneg. d. 20. 
ZZ) Kaufmann ctr. Matrem, pto. novi operis, deer. denegat, cum ord, eod. 
34) Steincketz ctr. Schlägel , pto, retractus, deer, reform, eod. 
35) Stift Kauffungen ctr. Gem. Oberkauffungen, einen Rasenplatz betr. deer. deneg. 
z6) Heinnuller & cons. ctr. Manne! , Pfarrleyhe betr, deer. deneg. cum ordinat» cod. 
Z?) Humburg ctr. Ruhlin, Pto. imprxgnaf. processus b. 2 Z. 
38) von Apkll à uxor» pto. divortii, deer. deneg. eod. 
39) Grebing à cons. ctr. Maust & cons. Rechnungsunterschleife betr. deer. deneg. eod. 
q.2) v. Löwensteinische Lehns- und Allod. Erben ctr. Schreiber u. Eons. Lehngüter betr. deer. deneg, 
cum reservat, eod, 
41) Enyrims Rel. u. Eons. ctr. Cnyrims cur. Zinsen betr. deer. deneg. eod. 
42) Ziegenhainer Br. und Rath ctr. Reinhards Erben, pto. debiti, decretum deneg, d» 27, 
43) Hornung ctr. Duisenberg, ein Faß Caffee betr. deer. reform, eod, 
44) Peter ctr. Albus , pto. debiti, deer. desert, et deneg, eod, 
4 5) Fischer ctr. uxorem, pto. divortii, deer. reform, eod. 
46) Sartorius ctr. Diehl. Sabbathsbußen betr. interi, eod. 
47) Beckerin Erben ctr. Brill, pto. testamenti, interi, eod, 
48) Stephan ctr. H00S, pto. retractus, interi, eod. 
49) Proc. f, ctr. Lanqens contrad. Ledderhosische Pacht-G. betr. sent. eons. cod. 
50) Gebr. v. Meyerfeld ctr. Gebr. v. Drach L cons. Rechnungsadlage betr. sent, res. eod, 
51) Höckelin ctr. Höckel & eons, pto. heredit. interi, eod. 
Kr) Rürrienapf à eons, ctr» R» A, Hüpede», Recht an Güthsrn betr. interi, eod» 
53 )
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.