Full text: Casselische Polizey- und Commerzien-Zeitung (1788, [1])

iSi 
• 88 ÌI avnaqsL »Mi mog; 
m-Srjritz rsa o^g-rä «» chìj ^urunolrv uap^q u! jnvrvq achia« 
^v;«ala;q rrtzvq uauuqj x.Z maqrrar -Mvjr-ñ uzquarsrqtzprL urq rw urLrcu^wñ qun p-jtzuq^ 
-«a 'iu8?¡)8 Hzu;8 rchsuzvvrÉ qvn chvqa)oM rachjaiL urq uv -rotzT raküchaz waq roa rr;q 
-Iv ua;rvA uanmpqZ uatjaq qun raUnmUr^! chrruaA 'tzo^ ra^pmraquvL qun rröryg» urkìj 
*sztz -rq uzmrax uaqmNvraqüv Sr^unz-rrich) üvá uaqg urq kv^rauuo<T ^nv maq u; ^v) -Z (íí 
«uuvrusuro^ * 3 > X Pjqpj-i< 5 $ l(PuámHrg> gaP)ìdrnqs;v!U usa ípipQtt. 
•88¿i •»vZ 't r usq vunar^ qrrat uammsuaö ^nvrvq ^tpijxn^ 
suisZ rahchvu ua;vmnî ^usrtzvar Kvmav ;ch^4Ñ ^vra) a6ps.r ^oq qun 'tuqm}it), ítypa© aoa 
-qunrj--4))r-K r-h)sju4q«-S nf uuvq-;v tzrlj uuv; 'jiaij ^nvrvq -ch-rñ U P arqa 'uauuojiß ua^ 
>-rs ni sachp) rsar î usqraar r^nvzraa uaquaratq^targ-uaq uy uaöacusrmK uoa urS-lsS uarasuyl 
"q a.ioz usliursqD qun uuvmpZarD s-uuvtzoL úatpji mI uapvsZ ;mv) ^snvtzutzoM K-bpqhàî 
vaSun^rr,qa;ig nk mtjñSnñ. qääjjUtzZ maq ma xo) KrqvL Ka^jarq ipctH us;/ uaq ?8vqus^ (rr> 
mamtzaurra uaöunöurqrE rrs;;acu a;q qun ^uaqpm usq.rZaq uuarytz; 
»usS;Z -;v mpaqn;<Z acuprFSraq üaq 8uu)nv4agzuach>;4rnmj;a^ raq u; aLvr;D uach)tqu^aqf 
rsq m ch;j uanuqz ^nkrrq raqvhqa;z ar<T 'urtz;a;mraq n? uratz<Z aqustzagu; Jh» aaço îua^nvj 
«;<; nî quvA raüar^ -nv rrtza^ ^rpqgz ra^piuraZoichA maq qun nrq^Z uach)ranvrg; mq 
V-ch)t«? '^'prsvvjjrvW woq Naq aqvu ^VvljrvrE maq ra;u;4 Sun)nvtz-L ach)psqy;D a;<T O* 
'-rrzrv^saA »qqv;T ' <P<?VI 'A '9 'SMvuaA surWmmsT) LA 
♦8S¿i 'rqr§ ♦£« uaq pZvZ maöprvMrö uo;tvajqnlq^ ur^aq squaplMaW 
r)q uaqurjaA chv» ^nvroq qun ^untzr apaqaK rq; ^usq;Suv aqun^-riprraD rachiiutzearaö nd 
rip;,aörqv;D msS^artz roa ctyvxá u\ -raqrciqal^uvU tz>g uauuq; s;v î uaqrocu nunrraquv Sp 
^uyz^havu ;uä.sZ us';L u-q LkArauusÉ )nr> u:wrrT r:;;a<u.:rqvv ^»uaurK rtzp^qaI urquar;r^ 
*;n^8 f qun 'uattaSajaC uulS rruuarqzlkU qun rausi<f-s-a-ä.luL u,aq u-tz))ra^î "aöaW 
usUq-olnq;qchr;)x maq vy squM uáqoh raq ^nv aaotzx uatz));uy^Z maq roq rarh^v uaqqrara -ar 
' 4 ) ^npprà m»Srñ)a-.üarj uatz)^u?^<; tmrt uaqrZ ua^Jp>¡n^ raraq mv^uv^ju; qv màqtzrrrL (or 
'uuvurânrvA *88^i. 
'6r mv na^prrznartz *uak;uvcuañ §bv;4))n§ saq uaqvüacx chru qun nntzr r;sqañ) maZ ^urq 
«utzuja j(,fi ti srq 6 suabrojA ?a<¡ uoq rarhvq artzarrakpurZ, r-nvruà uiaq rsa uuurax ma;kv> 
vaq ut M uu'oz ^uauus)aô uazarq nî (pvumaq r.'tz^ î uaqrscu ,aha))ôuv % ’\ luit® 
♦¿î naq kVi<rruuo(T juta uruuax Vi£iocu 'caqaàcu i^nvjr:a <pr;rna^js uaqusqa-q^prgz uaq uv uaô 
-sar Nipt'sô;u:-vA nsa ^uaìrsiaL zrvmq;a§ ranvrUQ raq m Aorô un)L 8 MjafêS»? ^pr^sa» 
'UvtzoL qûn r^rlvjuagx (xrruat/ 'tzs^ uatz))jcuî ^uuvuaS ra'zavquurG surrmraumwzx raq rapK 
ma (v ^nvra;<I Ul az;v8 rjoL qun uaqnvqa-rrv^ch naq na4a)lc«î ^uvrvq aria)qiñ rn;a (S '$n»<i 
»Sönkynss, n;a sr ' ' snvtzutzsgtz ura si '"apnjjqanig) atpn.quv^ctrrrnn a8lqnv;inî nvrpcZ nî nvr) 
--4D ua^jaq qun rapiq^ qvruoZ maq aquotzaijcpvu raqivtz uaqintpA rrqkvjjaSKnv uaAs) -J (öl 
*rsr;;â'Â'8 4 S8¿i 'Uv§'ik usq braq-uaiîNG 'uaSprvmaS -bvlch)»:^ ?aq ^tzrvu uaqn^aAmaq 
^nvrrztz qun un^r qoqaß) rtz; ^uaqurjn;? aqn;js;m^ "S^artz jnv rtzx; 6 KörprmroD -aôvx ua, 
àaq tzrvumaq èpt) uauusr aSr^n^nv^ îusqrocu qtz^rduv i;r<j;8 ua;§i urq kvjjrsuasT 
mmrax uuvq nîs« ^uaqra« '^nvzraa uaquararq^pà uaq uv ‘ÿ\ àaajQu^é 0"U -îju«<L 
raqo ^qn<n qaqiprrqur qiakutzaz -vq rivZ naqrl )nv qun mprvâ p-raigz or üarah;uarñ *^ry^ 
-<PoH' abt/aiq u; chrptzxl usavq ^uarqtzab ua)r;gxqun quvz a?PIS s s^ um rosi ^quvz 
ajnçf aup (s qun nvîg’iip Haou ^t)}® uja (S ^rsnatpA a up (e ^nvqutzsM u;a (i :-;v 
Matzing) ak!;qvva^nk rauqin^D maq aquaôis^Lpvu ua^o) "tz; ra^rhraa ^qp^oq rs?Z q»aL uaqnl 
«hutz)D maq hyip)wjx-raqñ iîsa uuvm(pn^ sauustzo^ qrmocu ^raqjsq uaqpr^S rrqÄviirösnK (îl 
'dsiu lî *uü8aox eucijjuuiuoT uoa „ „ -, ^ - 
*S8¿i 'rqaZ 'V mo ur)nvtzna?nN- *uü>) Ñprvcurd -dvi<p)u§ -a- 
wlruà tzaru qun 'm4i ;scpG u;r^ rtjn rr srq ^uaqu^ula'raihvq bu«)»vpE rrmam m suay 
"orE-VvT uapqpmaqchtj uuvz '^;Kuañ>W uajñvz nk uapn^nnrA U')a;q uoq unu ragL î ltztz 
'-4 Ptt 4 "bLv^uaqa ^qp)'vq nvr^atzI sprnaqqutE^rpuaH *tz«L o)Maqan4>)aq s:a^vqvZ gaq'^6i 
? +.T ?. - ^ï«ïîvs 08 T?; v;«ï Sltñrñ'S Ärröin'isr o>
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.