Full text: Familie Lauchery

 bb   Hi  -b  "b;  bbbb bßjahb   
 wg?           
;  Ü H, Um}uwäüjäjgäißßßüiflßöäfiüiwäßi Ä  
  New b,  ,bi   Llmifeglbäieiißse-QU ' 
z-Ä bb f}. II! bfb    ,;Y  J v} kW  
bb  ß.    f! bbb gbb  
  a,  bbr   bis fbb  bbbb   
1.       b; bübv b;  wb bb    b-  Abs-M  
 q 1b         
  SP3!  bbbv._ wiäbäbbbrbäb.   abbb 
 bhb  Q- b-   
r,  .1  x    
 xi    b:   bbv   km 
         ßßls-Mßßx.  
w!    m.     b- 
hw-   w}  w  1 ;  
     "i"  ngä,    
 Hv  '.A   A!  
 b". yb,  "b f}         
  bbwywbb  j ßwwqyqbbibbbbbb       
 w "jgä    
 v?" 21.113   h    
 wblbx i}, "Hi. h. b, wb    
    (Mix .1 
 Ü     
b.  v?! v4 y  wir;     bbb 
Nb  .5    b' 
 fp.   -b  bb   
y  p   
1  bxbfbb,   gab bb bbägv.   b     .b 
  ß" f yw-"V"      ls- 
 n rbüvräa    jb   .b 
      v-f    
Ä   vwiß  v:  Wg     A f .  
    2'       
 " J?    3'  a 331   ß 
bggb   bb,  w. b  f.  b   
4A 5'  , 1 b;   .b -b q m 
    
IM  
Cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 '10 11 12 13  
 Colour 8 Grey Control Chart SV}.  
 Blue Cyan Green Yellow Red Magenta 
White Grey1 Grey 2 Grey 3 Grey 4 Black  
JÄJ4HD       
 .b  b-   was: 
  ab JE;
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.