Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

Ytorum, er prodidi ludicijCdmr<e Imperialis fecerit cr decreuerit,Ne$ 
ttia ad muria aut cotumclia ullius in ludicioCdmcrte,fed tantu ut ea qu<e 
pro noftri excufdtione, er publica tranquillitatis conferuatione,di&u ne 
cefiaria uidcntur, in medium, proferamus, ido; fimpliciter, uere, cr fine 
ambagibus,ut quilibet uir bonus er amans patrite,clare cx hiscognata-e 
Cr perff icere poffit,inquantumdiferimenGermamcanatio, r \ 
osludicijCamera imperialis iniquos er fu/feciosprocefjus, h 
teconijciatur,capiat(^c>ccafeonemco^andidehoneil.i,aquis, O'■** 
itibus rationibus ac uijs,quibus iUa ingentia mala qua imminere yidentur» 
commode auerti queant. 
Porro fic fe res habet. Poftqudm Deus optimus Maximus, profua di* 
ulna,paterna, er ineffabili bonitate, atque mifcriecrdia > ame aliquot an* 
tws,rejhtuit nobis Euangelij fui puritatem,Ex quo quidem no omnes, do* 
{Irinam,[alutis aternaper fidem in Chrifewm datam 'a ffiintu Smtto in 
cordibus nodris,haurimus,non folum nos ipfi pro perfonis no&ris,agnita 
diuina iteritate, E uatigelij fynceriorc doftnna per Dei gratia recepimus, 
iteru etiam in ducatibus.Prouincijs,Ciuitdtibus,acDi:tonibus noflris,pub 
lice hanc pra dicari ac doceri pcrmifvnus, Ac praterca abolitis impijs ab* 
ttfibusmCHR ISTIEcclefiamintroduttis,Ceremoruas,dimnouerbo 
confentancas,Mituicurauimus,Et eam ChriRtanx reltgonisfvrmamrc 
cepimus,quam nos tum coram Dco,tumC<efarea Maic&ate, exEuangeli* 
ca doftrina probaturos [feramus, Quemadmodum nomine Cafarea M a* 
sedatis ,m quodam Imperiali decreto, de confinfu, etr/ujfragijs E ledo* 
rim Principum>dc Statuum imperipm Comitijs spirenjibus Anno Dotui 
ni, M. D. XXVI. habitis, edito, illud ipfumpermijfm ac de* 
cretum efl. 
lam tfero quidam fummortm er infimorum fatuum,facriRomani in* 
perij,Germ&nic<e nationis, una cumC^farca er Regw M aiedate( qui pu* 
ram doftritwnEuangelij non fatis intettigunt, aut fbrtaffis quidamhortt 
cognofeere eam ac inteUigre noluerunt) ufitatamdsdriiwn-.ceremonias 
cr ordinationes humanas,d facris literis diffentientes, I mmo uero cum ijs 
fiepe pugnantes ,rejl itu i, ne(g ab cdittis imperialibus,jam antea de contro* 
uzyftft
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.