Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

c 
Jtcmnon, haberi ac indicari deberent, in dubium rcuccauerit, Ac quitis 
bkhomffatis er pacis pubiicte amans, qui talia decreta legrit, facillime 
inteUiget,h<ec ita, ut diximus,fe habere,neq^ ullo medonegripoffe. 
Neo- pneterea nobis perfuadcre poffunius, quod iuditium Camerte Im 
peridlis,eagfacia,quaji aliquiddubijhabuiffct, iUam declaratonemfiue 
explicationem caufanmA Ctefarea NLaiettate petierit, Sed ideo potius,ut 
publicam pacem,nobis er alijsimperij Statibus, a Ctefarea Maie&ate iam 
antea pro mi fiam er confirmatam, labefiftaretatq; euerteret. bUm nos 
quidem haflenus nunquam competimus, iHc$ deuUo negotio in quo 
ci adories ediderunt, de reftituendis cereminijs, ac bonis, pronunciajfe, 
tam conlrouerfiam ad caufam religionis pertinere, atque ita ab inchoato 
procejfu dejliujfc,Sed in omnibus caufis,fineuUo dtferimm er rtuximt 
aduerfus quafdam duitates, nempeUamburgamer Mindam,quarum 
caufa abscfc dubio ad religionem pertinet, perpetuo procefierunt, casfy , 
fuis ccnfuris eo adigere conatifunt, ut fids facrificulis non tantum domus 
cetifius,redditus, er fimiliare&ituere, uerum etiam impiasMiffas Papis 
fticas aliascp ceremonias, er ipfam doftrinam Pontificiam,ctm Dei «er* 
bo er fynceranoftrafidcac religione pugnantem, in pri&inum Statum 
reuocare deberent. Qu<e quidem imhil ad bona externa fiiue temporalia, 
fed tantum ad fidem er religtonnemChriftianam' pertinent. 
Eamq; ob rem, non e A uerifimil e illos hoc quod pr retexunt quefiuiffe. 
Nam fi quoquo modo propen/i fuifent mandatis, a Ctefarea crRcgut 
Maieftate editis parere, iam ditiarum f altem cdufarum,qu<e fine uUo du* 
bio adreliqtonem ffetiant, rationem habuiffent 'mep his procedere ac co 
nofcere dbftinuifient'(licct nebis non per omnia ea re fatis futium fiuffet a 
cum beneficium fit an nexum officio, utfupra ditium c A) 
Quam uerogrduiterinbtfcencmcijsiudiciwn Camerte Imperialis, 
tranquillitatem, pacem, er rempublicam Udat,fi eius cognitio effertum 
fortita fuiffet, uel adhuc farciatur, hoc quilibet uir bonus'amans iufhtue, 
ucritatis er patrite, facileintclliget. Ac nos quidem uniuerfi.cr ftngult, 
quttunctemporisinhonc&acr Chrifliananojlraccnfcederatione com 
prehenfi fuimus,poflquam illa perreximus, er ingens mlum atq^ incom 
C
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.