Full text: De Inivstis Processibvs Ivdicii Cameræ Imperialis, protestatto & petitio Principum, & cœterorum confœderatorum in caussa ueræ religionis, & puræ doctrinæ Christi.

w 
■ 
I 
I 
. 
wmBQmi 
»WW 
MMi 
HHI 
ValatmoKheniDuci Kauari* ctc.mflris amicis,cognatis,cr Eletforibus, 
inter nos er Principem Eledorem Saxoni* ,cr eiufdem filium, ac Geor 
gumMarggrauiwm Brandeburgcnfem ere. er tpforrn coniundos,Co 
mites,er duitates in cotrouerfia religionis amicabiliter partes fuas inter 
ponendi,er tradandi potedatem, benigne concefiimus,uigore nofiri mn 
dati „er indriidionis, eis hanc ob caufm -t nobis exhibit*, ipficp toties 
eam rem,primum Sumfordi*,deinde Norinberg* tentarunt:Tandem co 
deuentum cfie,quod nos,utfupremm caput Imperij,pnedidis nodris fc 
micis,cognatis er Eledoribus, Moguntino, er Palatino,confenfimus,ut 
publicam jlabilemcji pacem, inter nos er omnes Status Sacri lmpcrij Ger 
maniae nationis, Ecclifiadicos er feculares,faciant, ufq; ad generale,libe 
rum er Chridianum Concilium , quemadmodum de eo in comtijs Nos 
mbergenfibus dcc retum ed, aut fi hoc non procedat, eo ufq; donec u nU 
uerfiflatus Imperij iterum confi:ribantur,ficut ea de re paulo pod peculi 
ari articulo cauetur,lta uidelicet, quod infra hoc tempus Synodi, uel quo 
Ilatus lmpcrij,ut iam didwm ed,iterum conueniant, er aliter deliberent, 
nemo propter religionis,aut ullam aliam caufam, ait eribellum indicat, in 
ferat, ipfimue jfioliet, capiat,inuadat,aut obfidcat,ncqj ad h<ec facienda 
per fe,uel per alium,cuiquam inferuiat,:arces, urbes, oppida, cafteUa, pa* 
gos,uitlas,uclprcdia infidijs occupet,uelcontra uoluntatcm alterius uio* 
lenter eripat,doloue malo 'meendtjs, uel alia ratione, alteri damnum det* 
weqj ullis ifiiufmodt machinatoribus,confilio,auxilio,uel alio modo opem 
frrat,necp eosfeiens er mteUigr, r hofritio excipiat, uidum> potum, aut 
receptum prebeat aut toleret, Sed unufquifcpaltcrit uera amicitia, cr Cri 
fliano amore coplcdatur.Quampacem publica iam deferiptammot litte 
perator,uniuer fis ordinibus imperij publicamus,annuntiamus,cr f ubex 
prefid,gra unae non contcnenda poena,feruanda,mandamus, uolumuffy 
benigne opera dare,ut pr<edida Synodus intra dimidiuannum indicatur 
er podea intra unum annum inchoetur. Si uero hoc non fiet, tunc iterii 
communes flatus imperij 'm locum cbmodum uocentur, er conferiban^ 
tur,ad deliberandum quid mpofterum tum de Concilia, tumdcalijs re= 
bttsnccefiacijs,agendum er flatuendu fit. Nos itatyut eo firmius cr cer* 
tiut t-tlu
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.