Title:
Königlich Preußischer Staatsdienst-Kalender für den Regierungsbezirk Cassel
Shelf mark:
38 8° H.gen.14
PURL:
https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1395757445221_1900/19/

des Negicrungsbezirks Cassel. fcv
Landwehr-Bezirk H Cassel.
Oberstleutnant z. D.: Zachariae.
Adjutant: Oberleutnant v. Bredow.
Kriegsschule in Cassel.
Direktor: Oberstleutnant v. Corbiáre.
Lehrer: Hanptleute o. Frantzius, Jordán, Richter, Wuthmann,
Vrückner, v. Davans, Jancke, Hopf.
Jnspektions-Offi^iere: Oberleutnants v. Elern, Graf v. Schwerin,
Koch, v. Waldheim.
Leutnants: Bensberg, Grass, Adjut.
Zahlmeister: Rübsam.
(tzarnison Fritzlar.
l. Abtheilunñ Feldartillerie-Regiments Nr. 47.
Abtheilungs-Kommandeur: Major Zierold.
Hanptleute: Pawlowski, Rochlitz, Bosch.
Oberleutnants: Gaertig, Giese, kd. z. Artillerie-Prüf.-Kommssion.
Leutnants: Frhr. v. Puttkamer, Hammer, Abth.-Adjut., Hueck,
kd z. Offiz.-Reitschule Hanuover, Braumüller, v. Frañken-
berg und Proschlitz, Frauk, v. Ludwiger.
Oberarzt: Jnuuiq, vom Husaren-Regiment 14.
Zahlmeister: Domke.
Roharzt: Kupfer.
Garnison-Berwaltung.
Garnison-Verwaltungs-Jnspektor: Utermark.
Garnison Fulda.
Feld-Artillerie-Regiment Nr. 47.
Kommandeur: Major o. Wasmer.
Stab: Hauptmann Schlawe.
Kommandeur der II. Abtheilung: Major Eugelhart.
Hanptleute: v. Ballnseck, o. Trvtt.
Oberleutnants: Lanz, Regts.-Adjut., Seebohm.
Leutnants: Liebe, Abth.-Adjut., Oberbeck, Reichert.
Regiments-Arzt: Ober-Stabsarzt 2 . Kl. l)r. Hvenow.
Zahlmeister: Lüters.
Ober-Roharzt: Grnndmann.