Full text: Adreß- u. Einwohnerbuch der Stadt Cassel (Jg. 90.1926)

114 
Kurfürstenstraße Kurze Straße Lahnweg Landaustraße Landgrafenstraße 
Hess. An- u. Verk.-Genossen- 
schaft e. G. m. b. H. E 
ä-s 544, 1990—1994 
Hess. Siedlungs-Gesellschaft 
G. in. b. H. 2 ft-, 544, 1990 
bis 1994 
Mangel Heinr. Registrator 4 
Verband der hessisch. Raiff 
eisen-Genossenschaften e. V. 
. II 2 ft-, 544, 1990—1994 
Kurze Straße. 
Rach ihrer Beschaffenheit benannt 
Stadtplan 0 7. 
(Vom Unterneustädter Kirchplatz 
bis zur Kaufnnger Str.) 
5. Polizei-Revier. 
Links. 
1 ('Gehrhardt (£., Sommer 
weg '%) 
Ientfch Marth. Buchhalter. E 
Schellhase Hans Küfer E 
Stoll Karl Ingenieur 1 
Viehmann Aug. Lehrer 1 
Krause Friß Lehrer 2 
Weitzel Gust. Ob.-Zahlmstr. 2 
Becker Rich. Pol.-Assist. 3 
Klink Christ. Post-Assist. 3 
Leiinbach R. Ob.-Postschaffn. 4 
Ried Fritz Reg.-Ob.-Sktr. 4 
Lahnweg. 
Rach dem Lahnfluß. 
Stadtplan 0 2. 
(„Gagsah"-Siedlung, südlich 
Landgraf-Karl-Str.) 
7. Polizei-Revier. 
(Unbebaut.) 
Landaustraße. 
Rach dem hessischen Geschichts 
forscher Archivrat Georg Landau 
(1807—1865). 
Stadtplan D 6. 
(Von'der Tischbcinstraße bis zur 
Frankfurter Straße.) 
1. Polizei-Revier. 
Links. 
1 'Krüger Karl Er. phil. Prof. 
Stud.-Rat E 
Drevermann Otto Kfm. 1 
Bätzel Karl Bers.-Anw. 2 
3 'Süme F. Maurermstr. 1 
Gierth Otto Kfm. E 
Schlaefke Auguste Wwe. E 
Süme Karl Kfm. E 
Batz Karl Kfm. 1 
Bergmann K. Reg.-Ob.-Sktr. 1 
Eberlein Karl Elektr.-Mstr. 2 
Eberlein Marg. Elektr.-Büro 2 
Eickenrodt Jul. Geh. Marine 
baurat a. D. 2 
Knöner Gg. Reg.-Rat 2 
Gaebel K. I)r. plül. Stud.-R. 3 
Lichtschlag Jos. A. Sprachlchr.3 
Lichtschlag Luise Wwe. 3 
Papst Susanne Rentnerin 3 
5 'Bauer Wilh. Monteur E 
Lehnhäuser Heinz Lehrer E 
Seltmann W. Ob.-Post-Sktr. E 
Baecker Alfons Architekt 1 
Klaar Just. Postamtmann 1 
Meyer Lina Wwe. 1 
Teil 
Barth Karl Ob.--Post--Jnsp. 2 
Ellenberger Heinr. Gen.-Bertr. 
2 j-, 5774 
Brehme Willy Wohn.-Insp. 3 
Rigge August Schreiner 3 
7 'Berndt Albert Kfm. E 
Riede Konr. Reg.-Sktr. a. D. E 
Bartram Rob. Staat!. Opern 
sänger 1 
Schaurig E. Land.-Ob.-Sktr. 1 
Morell Adolf Pol.-Sktr. 2 
Rüdiger W. Kammermusiker 2 
Becker Wilh. Kfm. 3 
Hempel Gg. Lehrer 3 
9 'Blättner Louis & Co. Dia- 
mant-Werkzeug-Fbk. H E 
König Artur Kfm. E 
Thele Hans Ob.-Sktr. E 
Kollmann Paul Verw.-Infp. 1 
Wolf Marie Wwe. 1 
Pfannkuch Wilh. Prokurist 2 
Christman Lina Wwe. 3 
Trautermann Anna Rentn. 3 
11 'Dach Kath. E 
Dach H. Schreinermstr. E 
Stöhr Gerl. Ob.-Ger.-Bollz. E 
Iacobi Anton Ob.-Post-Sktr. 1 
Kobold Karl Pol.-Ass. 1 
Beyreiß Heinr. Kfm. 2 
Wolf Toni Frl. 2 
Fenn Eduard Rentner 3 
Rosenwanger Minna Wwe. 3 
Berninger Max Buchdrucker 4 
Schwarz Adam Eisenb.-Auw. 4 
13 'Ludolph Karl Maler 
Siebert Heinr. Lok.-Führer 1 
Wolfs Kath. Wwe. 1 
Dehmel Rudolf Bers.-Anw. 2 
Weinstein Rika Wwe. 2 
Dach Adolf Zimmermann 3 
Fülling Gg. Schuhmachermstr,3 
Gans Alfr. Installateur 3 
15 ('Hallo Gebr., Spohrstr. y 2 ) 
Eberwein Wilh. Schreiner E 
Rurack Elisab. Wwe. E 
Conrad Emil Kreis-Jnsp. 1 
Günther Phil. Lehrer 1 
Bemme K. Baurat 2 
Weidemann Johs. Ob.-Post- 
Rend. 2 
Matthes Max Polizei-Sktr. 3 
Schütz Julie Wwe. 3 
17 'Mauell Alb. Eisenb.-Sktr. 1 
Appel K. Iust.-Jnsp. E 
Bender Jul. Kammermusiker E 
Stratmann Loth. Kfm. 1 
Viehmann R. Ob.-Post-Sktr. 2 
Wichmann K. Reg-Ob.-Sktr. 2 
Freund Elisab. Wwe. 3 
Heck Christ. Lehrer 3 
19 'Kratzenberg Wilh. Ob.-Post- 
Inspektor 2 
Meister Gg. Pol.-Ob.-Sktr. E 
Rieck A. Kanzl.-Borst. a. D. E 
Assian Val. Ob.-Insp. 1 
Cohrs Karl Zeichenlehrer 1 
Grosch Aug. Wwe. 2 
Roll Dan. Reg.-Bau-Ektr. 3 
Wehner E. Landes-Insp. 3 
Rechts. 
2 'Beil Kurt Bergwerksdir. E 
M 5189 
Lauer G. Oberstleutn. a. D. 1 
Bernhard Hel. Rentnerin 2 
Katzenstein Fr. Kfm. 2 ft-, 4228 
Knothe Ferd. Kraftw.-Fahr. 3 
Schmidt Karl Kfm. 3 
4 'Bernhard Th. Kfm. 2 
Röhren Erich Ingenieur E 
t-, 4159 
Schüller Fritz Jngen.-Büro 1 
5168 
Bernhard Marie Wwe. 2 
Raake Osk. Kfm. 2 t-, 4044 
Weigel Karl Invalide 3 
6 'Stückradt W. Ob.-Tel.-Sktr. 3 
Laacke Franz Betr.-Ingen. E 
Götze K. Major a. D. 1 
Becker von Sothen Hermann 
Staatsanwaltschaftsrat 2 
Spohr Walt. Ingenieur 3 
8 ('Hupfeld A. Großkfm., Hohen- 
zollernstr. 87) 
Marquardt Franz Krim.-Ob.- 
Infp. E ft-, (1319) 
Fischer Otto Kfm. 1 >*. 4213 
Joseph Gg. Ob.-Reg.-Rat 2 
Hamecher Emil Zuschneider 3 
10 ('Rieck Ludw., Johannesstr. 7) 
Majert Rud. Kfm. E 
Gutbell Karl Kfm. 1 
Menge! H. Wwe. 1 
Scheffer Elsa Wwe. 2 
Wieser Olga Wwe. 3 
— Johannesstr. — 
12 'Schirnding Konr. Kfm. 3 
Wackermann H. Post-Insp. E 
Merkel Jul. Studienrat 1 
Neuer Sidonie Frau 2 
Reinemund Alb. Er. für. Bank- 
prokurist 2 r-, 2286 
14 'Raedler Aug. Jngen.-Büro E 
t-< 1808 
Tuve Alb. Stadt-Ob.-Sktr. 1 
Ocen Wilh. Kfm. 2 
16 ('Koch Ernst, Mülheim) 
Lewinski E. Er. Rechtsanwalt 
E »-* 6623 
Rieck Wilh. Wwe. E 
Schulze Marg. Wwe. 1 
Winter Reinh. Er. jur. Refer. 1 
Fenner Luise Wwe. 2 
Kurth H. Ingenieur 3 
18 'Mühlhausen Karl Postdir. 3 
Akt.-Ges. f. Beton- u. Monier 
bau Abt. Cassel E ft-* 662 
Goebler H. Buchhändler 1 
Goebler Helene Wwe. 1 
Schmidt Horst Ingenieur 1 
Keferstein B. Oberst a. D. 2 
Kornemann Leop. Privatm. 2 
20 ('Süme Fr., Landaustr. 3) 
Stoltze Herm. Privatm. E 
Theuer Karl Klavierstimmer E 
Frey Paul Min.-Amtm. 1 
Bäcker Marie Wwe. 2 
Kusina Max Bankbeamter 3 
Zierenberg W. Rechn.-Rat 3 
— Julienstr. — 
22 ('Ricmenschneider, Arnsberg) 
Friedrich W. Mechan.-Mstr. E 
Hohwiesner E. Stadtassist. E 
Tigges Ludw. Krank.-Kafsen- 
Sktr. E 
Brübach Marie Wwe. 1 
Funck H. Post-Insp. 1 
Gruncwald W. Gew.-Schuldir. 
a. D. 2 
Reichenbach A. Bankbeamter 2 
Jacob Karl Tel.-Sktr. a. W. 3 
Vogeley Wilh. Stadtbauführer 
a. D. 3 
24 'Kunze Herm. Studienrat 
Schellschläger A. Insp.-Beamt. 
26 'Holstein Aug. Wwe. 1 
Schäfer W. Ober-Zollinspektor 
E ,-* 3048 
Frankfurth Herm. Fin.-Beamtl 
Rosengarth Fr. Gymnas.-Dir 
i. R. 2 
Budda Heinr. Kraftw.-Führ. 3 
Schröder H. Kfm. 3 
Äurzrock M. Eisenb.-Beamt. 4 
Lichte Just. Jnval. 4 
— Milchlingstr. — 
28 'Ulrich Karl Lehrer 1 
Henkel Jean Hausmstr. E 
Trapp Leonh. Buchhändler E 
Giesler M. 1 
Ulrich Minna Lehrerin 1 
Diefenbach A. Ob.-Post-Sktr. 2 
Cbert Elisab. Stenotyp. 2 
Stallmann O. Ob.-Post-Eklr. 
i. R. 2 
Freudenstein Ad. Rüstmstr. 3 
Günther W. Stadt-Ob.-Sktr. 3 
Landgraf-Karl-Straße. 
(Siehe unter Karlsstraße.) 
Landgrafenstraße. 
Rach den früheren Landesfürstcn, 
den Landgrafen von Hessen. 
Stadtplan 8 4. 
(Vom Hohenzollernplatz bis zur 
Auguste-Biktoria-Straße.) 
6. Polizei-Revier. 
Links. 
1 'Evers Herm. techn. Eisenb.. 
Ob.-Sktr. 1 
Conradi Alf. Eisenb.-Schloss. 8 
England Charlotte Wwe. E 
Höhmann Elise Wwe. E 
Adler H. Kantinenpächter 1 
ft-* 1116 
Glebe Karl Kfm. 2 
Mühlenberg H. Eisenb.-Ing. 2 
Schröder Gottfr. Kanzl.-Sktr. 2 
Osburg Antonie Wwe. 3 
Jürgens Kath. Wwe. 4 
Mähler Adam Lok.-Führer 4 
Schneider H. Lok.-Führ. a. D. 4 
3 Boßhammer H. Milchhdlr. E 
Pabst Fr. Archit.-Büro 1 
Pabst W. Stadtbüro-Ob.-Jnsp.l 
Stiller Rich. Reg.-Jnsp. 2 
Dürr Anna Wwe. 3 
Willnath E. Pol.-Assist. 4 
5 'Iulehener L Co. G. m. b. v- 
Baugeschäft 1 ft-* 1310 
Haar Hch. Jnstallat.-Gesch. E 
Jungk W. Schneidergeschäft E 
Koch Ad. Küchenmstr. 1 
Weiße Vikt. Kfm. 1 
Bolte Franz Ingen. 2 
Franke Wilh. Architekt 2 
Kröner Berta Wwe. 2 
Echaeffer Ludw. Kfm. 3 
Wagenbach Gg. Mixer 3 
Groß Karl Maurerpolier 4 
Tuchbreiter Joh. Brauer 4 
9 Jüngling W. Pension. E 
Schmidt Cyriak. Gartenarb. E 
Fischer W. Schneidermstr. 1 
Linker Just. Eisb.-Zugf. a. D. 1 
Günther A. Ober-Küfer 2 
Weidemann Martha Wwe. 2 
Günther K. Bildhauer 3 
Schreckhase Math. Wwe. 3 
Umbach Kurt Installateur 4 
Walter Chr. Ob.-Postschaffn-
        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.