Full text: Adreß-Buch für Cassel und Umgebungen (Jg. 26.1859)

iwmmm&mk MRO« 
«yKNÑ ! -r s.'-> 2 ¡i J¡¡ni * • flr> ís - (n 1«í $f - nîîdlt 
vu'<í¡C uti litar/ais? 
jìhoTi tai aìol^lsn .istents ài/.Ns! ft»iuñ 6im 
. 
• : iris i ri ..'-/i I45i«l . -Ws,à w faint ftuilmS H}iW 
ííil?1jiií : . jfoí K)kj .jtiyiÆ ini! i; tí'. «:.rchrsin* 
• '.-ifiiS v;g ï')T*i!v.,.î ¡itt'jrwrMf 7 ¡Hi.vCiV) uíá lh$t 
S'? i . uí, rA ^ ' 
. ¡¡i i í:.¡; •»# a i] */:•; rii náí ^s !Ñ?rá 
..j;. ■ 
^ïif; â'ii'fci'i/í'-•>.üsîstâchtzjt; Mfiir-Hì»'., r. r '.v&k- 
• tí ;í .',f,stich r>; m • -4' u *' -- - biiT'í. 
M-lt-zttiì) »'s2is &uia rmM«sv5;aurMchk^ rsÄ ,iisWul 
s,' - !'! '/ Í1V í ; ,:r ".¡‘í'i'jf- ojl* Ií; hm ■) í ;.■ 
xílít i|bÉ '* :sJ, mài' iinr rñlchñR silrDjisÄ hjchttü^ 
.tT'iifinw (biiisbôïiri 
e/. ÍI4aitisi5 nsßfam lïifïî^ te M M tttz. 
ijn ij/ii . !» ¡. H ïo ^ 
„jtffJUfi*! a»»!» ; siali liioj 
: ■! 5-s -i' .iti. . ■. j 
Vf r - 
. u ï. * -J,., rfüi 
iinaili!J') Hï> ht] - t ii'4 NT 
JiüjgßA .MñIsáisV-'kNvñ togisqisJ 
Al ? 1 . 
E iti.-! nröra l u; mpHU .'s,:L'/A u'.rà sítíS !f,M 
; v ìt , ; PA n r. , 7 . s/ ' . ' o ' i i 'i 
.r: '!s.;<É ,7K 
.■ 
nnrt pw<i uA’Afi 1 : '6 .¡¡Ant r.min/ >U^iL 
i a o ¡o s; i ç a f, H 
jiiit tfiiujflsii r.i • 
.h , ) i¡ ir ; 3¡'n* , 'j 
?$ 
«à 
. 4 .. ^ ' - - -• • ■■ *'■■■■*
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.